Norge

Ledigheten øker mer enn ventet

Arbeidsledigheten fortsetter å stige, og veksten overrasker ekspertene. Regjeringen beskyldes for å undervurdere krisen i norsk økonomi.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen.
  • Ntb

— Vi har hele tiden sagt at det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB.

I statsbudsjettet anslår regjeringen en arbeidsledighet på 4,5 prosent i 2016. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser et høyere nivå. Justert for sesongvariasjoner var det 4,8 prosent arbeidsledige i januar i år, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB.

Siden mai for to år siden har antallet arbeidsledige økt med 47.000 i Norge. I alt står 134.000 personer uten jobb, ifølge SSBs anslag.

Undervurderer

Arbeiderpartiet mener regjeringen lenge har undervurdert situasjonen i norsk økonomi.

— Den er langt mer alvorlig enn regjeringen la til grunn i statsbudsjettet, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

I Stortingets spørretime onsdag ville hun vite hvor mange nye arbeidsplasser regjeringens kutt i formuesskatten har skapt, men noe konkret svar fikk hun ikke.

— Vi får ikke noe svar på hva som er sysselsettingseffekten av skattekuttene, fordi det ikke gir noen effekt, sa partikollega Dag Terje Andersen.

Finansminister Siv Jensen mener skattekutt er et av flere virkemidler som demmer opp for krisen. Den hardt kritiserte tiltakspakken på 4 milliarder kroner i statsbudsjettet, er et annet grep hun viser til.

— Vi har kommet med en rekke langsiktige tiltak som vil bidra til at det fødes flere bedrifter, men jeg tror alle skjønner at dette tar litt tid, sier hun og viser til at mange av dem mister jobben i oljenæringen skal over i andre bransjer.

— Det er vekst i deler av norsk næringsliv og nedgang i andre. Denne todelingen bidrar til å gjøre situasjonen krevende, sier Jensen.

Overrasket

Arbeidsledigheten er høyere enn ventet, konstaterer sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. Han peker på at AKU-tallene ikke alltid er helt presise.

— Men dagens tall passer godt inn i et bilde der arbeidsledigheten er gradvis stigende og sysselsettingen har stagnert. De forrige tallene som viste litt nedgang i ledigheten, fremstår nå som noe misvisende for den underliggende utviklingen, sier han.

Bruce tror Norges Bank er for optimistisk i sitt anslag om en snittledighet på 4,6 prosent i år.

Tiltak

Regjeringen bør legge fram nye og målrettede tiltak mot arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet i revidert nasjonalbudsjett, mener samarbeidspartiet KrF.

— Siden ledighetsveksten er konsentrert om Sørvestlandet trenger vi tiltak i denne regionen som virker raskt, mener KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

SVs Snorre Valen foreslår at regjeringen blant annet sørger for å framskynde byggingen av nye kystvaktskip, noe LO også har foreslått, i tillegg til å elektrifisere ferjeflåten og sette i verk nye prosjekter innen bygg og anlegg.

— Tiltakene regjeringen til nå har lagt fram er lite målrettede. Skattekutt virker ikke som medisin mot ledighet, sier han.

Til kravet fra KrF svarer Jensen at regjeringen fortløpende vurderer nye tiltak mot arbeidsledighet.

— Vi skal nå begynne arbeidet med revidert nasjonalbudsjett. Det gjør vi med innsikt i hvordan økonomien utvikler seg, sier hun. (NTB)