Tidligere journalist dømt til tre års fengsel

Den tidligere journalisten Geir Selvik Malthe-Sørenssen er dømt til tre års fengsel.

Forsvarsadvokat Trygve Staff under rettssaken mot Geir Selvik Malthe-Sørenssen i Oslo tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dommen er ett år mildere enn det aktor ba om. Da rettssaken startet, erkjente den bedrageritiltalte 53-åringen straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

Eks-journalisten var tiltalt for bedragerier på 6,7 millioner kroner, samt fire tilfeller av dokumentforfalskning.

Malthe-Sørenssen er dømt til å betale drøyt 5,8 millioner kroner i erstatning til Rørosbanken, samt 1,7 millioner til sin stefar som han brukte identiteten til for å ta opp forbrukslån.

Han er funnet skyldig i syv grove bedragerier og fire overtredelser av bestemmelser om dokumentfalsk.

Retten legger vekt på at bedrageriene er begått over et lengre tidsrom, og at flere av dem er begått ved bruk av falske dokumenter. Flere bedragerier er videre begått overfor tiltaltes nærstående og innebærer grove tillitsbrudd mot disse. Tiltaltes handlinger har dessuten hatt alvorlige konsekvenser, heter det i dommen.

«Retten har forståelse for at tiltalte på handlingstidspunktet opplevde seg presset på grunn av stadig økende gjeldsbyrde, og påståtte problemer i ekteskapet. Disse forhold er imidlertid ikke annerledes eller verre enn det som ofte er tilfelle», heter i dommen.

Retten bemerker at 53-åringen har forklart seg på en slik måte at saken ikke egnet seg som tilståelsessak. Malthe-Sørenssen fikk derfor ikke tilståelsesrabatt for dette, men han fikk rabatt for å ha erkjent straffskyld for samtlige av tiltaltepunkter.

«Erkjennelsen er for enkelte poster uforbeholden, og har dessuten lettet oppklaring og retteføring av saken … Retten finner ut fra en samlet vurdering at tilståelsesrabatten bør settes til 10 prosent», skriver tingrettsdommer Anne Cathrine Haug-Hustad i dommen.