Bane Nor skal tildele Intercity-kontrakter for 60 milliarder kroner de neste tre årene

Utbyggingen av jernbanen på Østlandet er i gang flere steder. De neste tre årene skal kontrakter for 60 milliarder kroner på Intercity-satsingen tildeles.

Bane Nor skal bruke 60 milliarder kroner på Intercity-prosjektet de neste tre årene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– I løpet av de neste tre årene planlegger Bane Nor å gå i markedet med kontrakter for 60 milliarder kroner for bygging av nye dobbeltsporparseller på Østlandet, sier Henning Scheel, markeds- og kontraktsdirektør i Bane Nor i en pressemelding.

Kontraktene omfatter byggeprosjekter på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen.

Noen av utbyggingene nærmer seg nå ferdige. I september vil reisende på Vestfoldbanen få kuttet reisetiden mellom Porsgrunn og Larvik med 20 minutter. I 2021 åpner det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, og reisetiden halveres da til elleve minutter.

Intercity-prosjektet har de siste månedene vært preget av utsettelser og påfølgende politiske utspill.

For litt over ett år siden vedtok Stortinget at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024.

Bane Nor konkluderte så med at dette er urealistisk, og 4. juli vedtok Jernbanedirektoratet et forslag om å utsette utbyggingen av dobbeltspor til Fredrikstad med tre år, Hamar med to år og Hønefoss med fire år.

Beslutningen ble kritisert både av NHO, SV og Ap. Jernbanedirektoratets avgjørelse viser at det ikke lenger er Stortinget som bestemmer over jernbaneutbyggingen i Norge, mente Arbeiderpartiet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) understreket da at det ikke er hele prosjektet som utsettes, men at enkelte strekninger tar lengre tid å ferdigstille.