Norge

Slik svarte justisminister Anders Anundsen

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef
 • Jeg beklager at ikke alt har vært på stell i denne saken og konsekvensene det har fått, sa justisminister Anders Anundsen i Stortinget.

Samtidig sa Anundsen at han ikke er blitt varslet av underliggende etater, og at han legge til grunn at politiet leser hans tildelingsbrev.

Fredag ble justisminister Anders Anundsen (Frp) grillet av Stortingets kontrollkomité i asylbarnsaken.

Slik svarte han på de omstridte punktene:

1. At nye føringer aldri nådde politiet

Asylbarnsaken startet med at Bergens Tidende (BT) i begynnelsen av desember avslørte at de politiske føringene fra departementet om at lengeværende asylbarn skulle skjermes, aldri ble formidlet tydelig videre nedover i politisystemet.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa i går at det var «pinlig» at han ikke fanget opp den nye ordlyden om lengeværende barn i tildelingsbrevet fra departementet, men argumenterte likevel for at budskapet ble fanget opp. Humlegård sa imidlertid at endringen aldri ble kommunisert fra Anundsen i dialogmøter eller på annen måte.

Anundsen: — Det er i tildelingsbrevet endring skal gis. Jeg må legge til grunn til at underliggende etater og ledere leser tildelingsbrev og oppfatter det som står der. Men det er forbedringspotensial i denne kommunikasjonen.

2. At langt flere lengeværende ble sendt ut

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 80 barn som hadde bodd i Norge i mer enn fire år, ble uttransportert i den blå regjeringens første hele år, 2014. Det er dobbelt så mange som under de rødgrønne i 2013. Da asylavtalen med Regjeringen ble inngått, oppfattet Venstre og KrF at utviklingen skulle gå i motsatt retning.

Anundsen: - Siste halvår ble det en vesentlig økning i antall returer. Det ble også en kraftig økning av barn, og da blir det også flere lengeværende barn, argumenterer Anundsen.

Han innrømmet at det ikke hadde skjedd noen klar politikkendring i den retningen KrF og Venstre ønsket seg på dette området.

- Jeg ser det er vanskelig å konstatere at politikkendringen faktisk har gitt resultat når man ser på tallene.

3. At han aldri leste disponeringsskrivene fra POD til politiet

Anundsen vedgikk i brev til Stortinget før jul at hverken han eller noen andre i departementet hadde lest gjennom skrivet som ble sendt til PU om deres oppgaver for 2015, selv om en kopi var sendt til dem. Anundsen ble først kjent med brevtabben gjennom mediene – ni måneder senere.

Anundsen: - Vi leste ikke disse for å fange opp eller kontrollere om POD hadde fanget opp de nye signalene. Vi må ha en tillitsbasert ledelse. Men vi har lært, i denne saken, at vi for fremtiden må gå nøyere inn i dette.

4. At Politiets utlendingsenhet (PU), i orienteringer til departementet, gir beskjed om at man ikke har oppfattet politikkendringen.

Departementet ble flere ganger orientert av PU om enkeltsaker som kunne ende med "støy" i mediene, også fordi situasjonen til lengeværende asylbarn er en del av avtalen med sentrumspartiene. I brevene står at PU ikke har oppfattet at det er kommet føringer om tilbakeholdenhet overfor barnefamilier.

Anundsen: - Jeg tar avstand fra uttrykket om at brevene som er sendt til Justisdepartementet , er advarsler.

Tidligere statssekretær Himanshu Gulati ble også grillet på dette punktet, fordi det skal ha vært han som mottok kopi av brevene. Han reagerte ikke på ordlyden i brevene.

— Det er riktig at vi ikke har gitt beskjed om at lengeværende barn ikke kunne returneres, svarte Gulati.

5. At han skal ha prioritert «lette» saker

BT skrev 13. januar at Justisdepartementet, for å nå målet for antallet returer av asylsøkere, sendte ut barn fremfor kriminelle.

Dette punktet var det først og fremst politidirektøren og PU-sjefen som svarte for. Begge argumenterte for det er en feilslutning at barn ble prioritert foran kriminelle i returkøen.

— Det er ikke slik at familier er lettere å returnere enn kriminelle. Hvor lett noen er å returnere avhenger blant annet av om det er kjent identitet, sa sjefen i Politiets utlendingsenhet, Kristin Kvigne.

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Kremjobben ble ikke slik det var tenkt. Nå henger den femte av Frps justisministere i en tynn tråd.

 2. KRONIKK
  Publisert:

  Asylbarndebatten er blitt historien om et «kanskje»

 3. A-MAGASINET
  Publisert:

  – Kroppen min var betaling for piller og sprit

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  Stor påskequiz: 290 spørsmål for deg som følger litt med i nyhetsbildet

 5. A-MAGASINET
  Publisert:

  Jordmassene tok samboerens liv, og rev bort tryggheten fra en familiefar, fem barn og et helt boligfelt

 6. NORGE
  Publisert:

  Stordalen gir bort sabotørhytte