Norge

Vil tvinge lærerne til å videreutdanne seg

Lærere som ikke tar videreutdanning får ikke fortsette å undervise.

Lærer June Abelsen synes det er greit at Regjeringen vil kreve at lærere etterutdanner seg, men mener arbeidsgiver må tilrettelegge for lærerne så det blir overkommelig. Selv har hun to faste dager i uken til studier. På bildet, som ble tatt til en annen reportasje i vinter, retter hun mattebøker på kjøkkenet.
  • Jørgen Svarstad

Mange grunnskolelærere har ingen formell utdanning i fagene sine, viste en rapport fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem forrige uke.

Blant annet har rundt 20 prosent av matematikklærerne og 10 prosent av norsklærerne ingen studiepoeng i matematikk og norsk.

Det skal det bli slutt på.

-Alle elever og foreldre skal vite at de møter en lærer som har fordypning i faget, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten.

Nå vil Regjeringen tvinge lærere med manglende utdanning i fagene sine til å etterutdanne seg. Hvis de ikke gjør det, vil lærerne ikke lenger få lov til å undervise i disse fagene. Det kunngjorde statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en pressekonferanse om Regjeringens lærersatsing tirsdag formiddag. Lærerne og kommunene får ti år på seg til å innfri kravene.

— Trygghet i klasserommet

Barneskolelærer June Abelsen ved Vevelstadåsen skole i Ski er positiv.

-Jeg tror veldig mange lærere ser nytten av ekstra kompetanse. Hvis læreren ikke har interessen for faget klarer og klarer å engasjere barnet, er det forferdelig synd, sier hun og minner om at lærere i dag kan pålegges å undervise i fag de ikke har studiepoeng i.

Selv har hun allerede det som vil bli krevd av barneskolelærere. Men hun bruker likevel tirsdagen i høstferien til å lese engelsk, som hun tar etterutdanning i.

— Det går på min egen trygghet i klasserommet. Faget har endret seg og det stilles høyere krav til elevene og lærerne. Med det jeg har lært nå, må jeg kanskje revurdere ting jeg har gjort tidligere, sier hun.

38 000 lærere

Fra nyttår ble det innført minimumskrav for nyutdannede lærere. Blant annet må norsk- og matematikklærere på barnetrinnet ha 30 studiepoeng i norsk og matematikk. Ungdomsskolelærere i engelsk, matematikk og norsk må ha 60 studiepoeng i disse. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudier.

Men det gjaldt ikke lærere som allerede var i skolen. Nå vil Regjeringen imidlertid stille disse kravene til alle lærere, selv om de har jobbet en halv mannsalder i skolen. I tillegg må barneskolelærere i engelsk ha 30 studiepoeng i dette faget. Lærerne får ti år på seg. 38 000 av dagens lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen, oppfyller i dag ikke kravet, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Men det er kommunene som har ansvaret for å tilby lærerne etter- og videreutdanning.

-Vi få fortsette å gi kommunene mer penger, så de kan gjøre det. De har jo allerede en lavere kostnad for videreutdanning nå enn noen gang tidligere, sier Røe Isaksen, med henvisning til at staten nå tar en større del av regningen.

7- 8 milliarder

-Det må koste "himla mye penger". Den pakken jeg tar, som heter Kompetanse for kvalitet, er en ganske kostbar greie for kommunen, sier lærer June Abelsen.

Les også :

Les også

Fem-årig lærerutdanning fra 2017

Hver tredje av dagens engelsklærere på ungdomstrinnet vil for eksempel måtte sette seg på skolebenken for å få lov til å undervise, skjønt mange går av med pensjon de nærmeste årene. Det samme må 40 prosent av norsklærerne på ungdomstrinnet. Inkludert vikarutgifter koster det i år i snitt rundt 220 000 kroner for hver lærer som tar 30 studiepoengs etterutdanning, ifølge Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsminister Isaksen sier at satsingen vil koste 7-8 milliarder kroner på ti år.

De fleste tiltakene andre kunnskapsministeren presenterte på pressekonferansen, er kjent fra før:

*5-årig masterutdanning for lærerstudenter