Norge

Dømt for voldtekt i tingretten - frikjent av jury i lagmannsretten

Fire års fengsel ble straffen i tingretten, men juryen i lagmannsretten var ikke overbevist om tiltaltes skyld.

Sterke følelser fikk utløp da juryen svarte «nei» på skyldspørsmålet i voldtektssaken. Til venstre sitter forsvareren, advokat Kai Roger Vaag.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Frifinnelsen kom etter at juryen og fagdommere ble presentert for opplysninger fra en gammel sak som politiet først nektet forsvareren innsyn i.

Juryens avgjørelse ble lest opp i et rettsmøte forrige uke, der bare aktørene og noen få tilhørere, alle venner av tiltalte, var til stede sammen med Aftenposten.

Bøyd hode og foldede hender

Da juryen kom inn i rettssalen, hadde tiltalte og hans forsvarer allerede stått oppreist i mange minutter, mens alle andre satt.

Tiltalte, en 33 år gammel mann, opprinnelig fra et land i Afrika, sto med bøyd hode og hendene foldet, som om han var i bønn.

Det sto mye på spill for ham: Fengselsstraff og eventuell utvisning fra Norge var en reell mulighet hvis juryen fant ham skyldig.

Jurymedlemmene var alvorlige da de kom inn i retten. Da lederen i juryen leste opp «nei» som svar på om tiltalte var skyldig, begynte flere av hans venner å gråte og hans ekskone løp frem og omfavnet ham.

Noen meter unna satt den fornærmede kvinnen og knakk sammen i gråt, tydelig fortvilet over det hun må ha oppfattet som at juryen ikke trodde på henne.

Nektet seg skyldig

Tiltalte har bodd i Norge siden 2004 og er ikke tidligere straffet.

Les også

«Hensynet til tiltalte går foran»

Hele tiden har han nektet seg skyldig i anklagene fra Oslo-kvinnen om voldtekt. Tiltalte og fornærmede har vært enig om at de har vært sammen på fest, men tiltalte hevder det ikke ble gjennomført noe samleie, og at han således ikke kan dømmes for voldtekt. – Vi har unngått et mulig justismord, men jeg vet ikke hva lagretten (juryen, red.anm.) har vektlagt når de har kommet til at tiltalte ikke kunne dømmes, sier 33-åringens forsvarer, advokat Kai Roger Vaag.

Det var Vaag som, etter en avgjørelse i lagmannsretten og Høyesterett, fikk innsyn i noen av dokumentene i den tidligere saken. I den var det den samme unge kvinnen som anmeldte en annen mann for voldtektsforsøk.

Den gamle saken ble henlagt av påtalemyndigheten og politiet nektet altså å gi innsyn i den.

— Ikke hjemmel

– Forsvarer henvendte seg til politiet og ba om at vi skulle kjøre et søk og se om fornærmede var omhandlet i tidligere saker. Det mente vi at vi ikke hadde hjemmel til å gjøre, sier politiadvokat Sturla Henriksbø til Aftenposten.

– Hadde det vært mistanke om noen type falsk anmeldelse tidligere, eller om det var noe ved den tidligere saken som var egnet til å svekke hennes troverdighet, så ville politiet ha vurdert å ta det med i den nye saken, helt selvstendig og uavhengig av forsvarer, sier Henriksbø.

Han understreker at det ikke er tidligere rettspraksis i slike saker og at ulike rettsinstanser denne gang kom til forskjellig resultat.

Den frikjente mannen ble denne uken dømt til å betale oppreisning til kvinnen. Fagdommerne i lagmannsretten skriver i dommen at den tidligere saken ikke får betydning for fornærmedes troverdighet.