Katolsk prest innrømmer sexovergrep mot 15-åring

Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme har trukket tilbake mannens prestelige fullmakter og oppfordret jenta og hennes foreldre til å anmelde foholdet.

Biskop Bernt Eidsvig i Oslo, må nok en gang svare for sexovergrep i den katolske kirken.

Presten er ordensprest i Oslo katolske bispedømme. Mannen er 31 år gammel og har erkjent et seksuelt forhold med en 15 år gammel jente over en «kortere periode» i sommer.

Overgrepene skjedde i Bergen, der den mindreårige jenta bor sammen med sine foreldre. Det foreligger ifølge bispedømmet ingen opplysninger som tilsier at presten har brukt tvang eller vold.

Aktiv i ungdomsarbeid

Ifølge BT skal presten ha blitt kjent med jenta gjennom sitt virke i menigheten og hun skal ha blitt med ham hjem. Det er i prestens hjem det anmeldte forholdet skal ha skjedd.

— Dette er en veldig trist sak, og da spesielt for jenta som er fornærmet. Vi er opptatt av at hun får den hjelp som er nødvendig, sier Alois Brodersen, sogneprest i St. Paul menighet i Bergen.

- Har presten arbeidet med mange unge i menigheten?

- Dette er en veldig trist sak, spesielt for jenta som er fornærmet. Vi er opptatt av at hun får den hjelp som er nødvendig, sier Alois Brodersen, sogneprest i St. Paul menighet i Bergen.

— Han arbeidet som prest og var også aktiv i ungdomsarbeidet, blant annet jobbet han med konfirmanter her i menigheten, svarer Broderson.

- Erkjenner forholdet

- Jeg ble kjent med saken 8. august. Dagen etter møtte jeg jenta og hennes foreldre, der jeg oppfordret dem til å anmelde forholdet. Jeg har også hatt samtaler med presten, som befinner seg i utlandet. Han erkjenner de faktiske forhold, sier biskop Bernt Eidsvig til Aftenposten.

Jenta innleverte anmeldelsen til politiet i Bergen mandag kveld. Foreldrene og sogneprest Brodersen var med da hun var hos politiet.

Fortvilet

Politioverbetjent Rigmor Isehaug ved Hordaland politidistrikt bekrefter at politiet har mottatt anmeldelsen og vil etter all sannsynlighet ta avhør av presten når han returnerer til Norge.

— Jeg ønsker ikke kommentere denne saken, bortsett fra at jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse om seksuell handling mot en 15 år gammel jente. Jenta er dypt fortvilet, hun var ikke klar over at Oslo katolske bispedømme var i ferd med å sende ut en pressemelding om saken, sier politioverbetjent Rigmor Isehaug ved Hordaland politidistrikt.

Vil samarbeide

Ordenspresten skal ha sagt at han ønsker å samarbeide med politiet. En ordensprest tilhører en orden og arbeider i bispedømmet, men er bare underlagt biskopen mens han arbeider der. Når biskopen nå har trukket prestens fulmakter, er det ordenen som har det videre ansvaret for ham.

- Jenta betrodde seg til en annen prest, også han er ordensprest i Oslo. Det var han som varslet oss, sier Eidsvig.

— Dette er den første overgrepssaken i min tid som biskop. Tidligere saker har dreid seg om forhold som skal ha skjedd før min tiltredelse i 2005. Vi er selvsagt nødt til å være konsekvente når slikt skjer, derfor trakk jeg fullmaktene hans med øyeblikkelig virkning. Han har jo erkjent forholdet, sier Eidsvig.

Dømmes av Paven

Overgrepet vil bli tatt opp av Kirkeretten, som forvalter et regelverk som kan være strengere enn norsk lov. Det er en skriftlig prosess, der den anklagede har rett til forsvarer. Etter at partene har forklart seg og saken er ferdig behandlet, sendes saken over til Roma, som avsier en dom.

— Det er usannsynlig at denne mannen har en fremtid som prest. Jeg vil oppfordre ham til å ta en annen utdannelse, sier Eidsvig.

— Jeg regner med at det vil bli stilt spørsmål om kravet til katolske presters sølibat. Jeg tror ikke dette har noe med det å gjøre, når folk mister hodet, gjør de det uansett om de er gift eller lever i sølibat, sier Eidsvig.