Norge

Full flomalarm i norske kommuner

Når vårflommen vasker bort veier og tar med seg bruer, står kommunene uten forsikring. Kommunesektorens organisasjon KS er dypt bekymret.

For litt over et år siden var det kun mulig å ta seg fram til bedehuset på Drangsholt langs riksvei 41 mellom Kristiansand og Birkeland via kano. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

 • NTB

Fylkesvei 291 i Snillfjord i Sør-Trøndelag ble ødelagt flere steder og mer enn 340 eiendommer isolert på grunn av flomvann i fjor. Foto: Marita Byberg Johansen / NTB scanpix

Flomfaren er større enn normalt i Sør-Norge i år. Forklaringen er de store snømengdene som etter hvert skal smelte, varslet Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) nylig.

– Vi vet at klimaendringene fører til mer flom og ras enn vi har vært vant til, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

En storflom kan gå hardt ut over kommunal infrastruktur. Veier, bruer, ledningsnett, flomvoller og lignende er utsatt. Men kommunene har verken forsikringsordninger som dekker skadene eller finansieringsordninger for forebyggende tiltak. Det vil KS gjøre noe med.

Venter på svar

– Vi ønsker en utredning fra regjeringen om en ny forsikrings- og finansieringsordning for kommunal infrastruktur som er utsatt for naturskade. Så langt har vi ikke vunnet gehør, sier Eide til NTB.

I et brev til Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) skriver KS at de har tatt opp forslaget i møter med hennes departement, med Olje- og energidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet samt i det første konsultasjonsmøtet med regjeringen i år.

– Vi er utålmodige etter å få svar, sier Eide.

2 milliarder kroner

NVE har anslått at det trengs 200 millioner kroner årlig over en tiårsperiode til forebyggende tiltak.

– Det er et poeng at de sikringstiltakene som så langt er gjort, har en klart samfunnsøkonomisk nytte, understreker KS-direktøren.

Et enstemmig landsstyre i KS vedtok i november i fjor å invitere regjeringen med på en utredning av forsikrings- og finansieringsordninger. KS ønsker seg en solidarisk og obligatorisk forsikringsordning etter mønster av naturskadeordningen for bygg.

– Det er beregnet at premien tilsvarer en hundrelapp per husstand i hele landet, sier Eide.

Mer for pengene

I tillegg ser KS for seg en sterkere statlig finansieringspakke for oppgraderinger av infrastruktur. Kommune-Norge mener at en slik ordning også vil sørge for at man får mer igjen for pengene når skader skal utbedres, blant annet gjennom å kombinere reparasjoner med forebyggende tiltak.

– Det er behov for å gjøre mer, og mer effektiv forebygging av naturskader fra flom og skred i fremtiden. Dette må høyere på agendaen. Håpet vårt er at regjeringen tar et initiativ til å få utredet dette skikkelig og at det munner ut i konkrete forslag, sier Eide.

Flere artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Bransjeorganisasjoner reagerer på regjeringens midler til flom- og skredsikring: – Svært alvorlig

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Kappløpet mot klimaendringene

 3. NORGE
  Publisert:

  Gjensidige tapte i retten, må betale for hus som ble flomskadd to ganger

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Mennesket taper mot ekstremværet. Tvangsflytting er ofte beste løsning.

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Uvær og naturkatastrofer kostet norske forsikringselskap en halv milliard i fjor

 6. NORGE
  Publisert:

  NVE: Behov for 4 milliarder kroner til flom- og skredsikring