Babyboom hos lemurene i Kristiansand dyrepark

For første gang på åtte år er det unger hos ringhalelemurene i Dyreparken i Kristiansand. Hele tre lemurbabyer kom til verden forrige uke.

Høsten 2017 ankom tre nye ringhalelemurhunner til Kristiansand fra Wildlands zoo i Nederland. I Dyreparken i Kristiansand ble de satt inn i en flokk bestående av 13 hanner. Nå har alle de tre hunnene har fått hver sin unge.

De tre fødslene skjedde i forrige uke med få dagers mellomrom. Den eldste av de tre er nå litt over en uke gammel. Biolog i Dyreparken, Helene Axelsen, sier at alt ser veldig lovende ut.

Ringhalelemurene hjelper hverandre med barna

– Det ser ut til at de tre mødrene tar godt vare på ungen sin og sørger for både stell og mat. I tillegg hjelper de også til med hverandres unger, noe som er gøy å se, sier Axelsen.

Dette er første gang siden 2010 at det er unger hos ringhalelemurene i Dyreparken. Det har vært fødsler ved et par anledninger etter det, men ungene har ikke overlevd mange dagene. Axelsen er likevel optimistisk for fremtiden til disse tre små.

Ungene har begynt å klatre på egen hånd

– Den eldste er allerede over en uke gammel og ser veldig frisk og fin ut. Den har til og med begynt å klatre bitte litt på egen hånd, noe som er et kjempegodt tegn, sier hun.

Bakgrunnen for babyboomen: I fjor høst kom tre nye lemurhunner til Kristiansand fra Wildlands zoo i Nederland. De ble satt inn i en flokk bestående av 13 hanner. Resultatet av den nye sammensetningen er nå at alle de tre hunnene har fått hver sin unge.

For skuelystne gjester er det allerede mulig å se de små lemurene i parken. I en periode rundt fødselen er hannene og hunnene atskilt for å la de nybakte mødrene få ro til å konsentrere seg om de viktigste oppgavene sine. Lemurhannene tar ikke del i ungestellet.

Lemurartene holder til i naturen på Madagaskar

– De små lemurene drikker kun melk i noen måneder før de begynner så smått å smake på maten de voksne lemurene får. De er også veldig avhengige av sin mor i en lengre periode. De vil , med unntak av små oppdagelsesferder på egen hånd, holde seg på magen og ryggen til mødrene sine i tiden som kommer, forteller Axelsen.

Ringhalelemuren holder i naturen kun til på Madagaskar, på lik linje med andre lemurarter. Grunnet politisk uro og fattigdom som igjen fører med seg ulovlig jakt og hogst av skogen, der lemurene bor, står arten under sterkt press. Bestanden har sunket kraftig de siste årene. Arten er klassifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste.