Norge

- Det er litt umusikalsk av Lundestad å omtale sin leder før han er ute av døren

 • Øystein Aldridge

Nobelinstituttets leder Geir Lundestad (t.h.) mener tidligere stats- og utenriksministre ikke har noe i Nobelkomiteen å gjøre. Thorbjørn Jagland (t.v.) er leder av komiteen og tidligere statsminister. Grøtt, Vegard Wivestad

 • Vi er kjent med at Lundestad er relativt frittalende, og det vil nok bare øke på nå når han skal slutte, sier nestleder i Stortingets utenrikskomté Øyvind Halleraker (H).

Han er ikke enig i at tidligere stats— og utenriksministre må holdes utenfor Nobelkomiteen.

I et portrettintervju med Aftenposten i helgen snakker Geir Lundestad, som går av som direktør ved Nobelinstituttet 1. januar, om hvilke krav som bør settes til medlemmene av Nobelkomiteen.

Blant annet mener Lundestad at tidligere stats- og utenriksministre ikke bør være medlemmer. Dagens leder av Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, var statsminister i årene 1996-97.

- Det er litt umusikalsk av Lundestad å omtale sin leder før han er ute av døren. Vi er kjent med at Lundestad er relativt frittalende, og det vil nok bare øke på nå når han skal slutte. Det er jo forfriskende, sier utenrikskomiteens nestleder Øyvind Halleraker (H).

Øyvind Halleraker (H). Aas, Erlend

Han er ikke enig i at statsministre og utenriksministre skal utelukkes fra Nobelkomiteen.— De har stor internasjonal erfaring, slik Lundestad etterlyser. Jeg kan ikke skjønne at personer som Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik, Knut Vollebæk, Børge Brende og Erna Solberg ikke skulle ha vært eller være kvalifisert. Men det er mulig Lundestad tenker på spesielle forhold knyttet til deres tid som politikere.

Bondevik: Må kunne markere uavhengighet på andre måter

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik er leder av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Tidligere i høst ble han også nevnt som en mulig ny leder i Nobelkomiteen etter Thorbjørn Jagland.

Bondevik mener det uavhengig av navngitte personer er grunner til å vurdere om tidligere stats- eller utenriksministre generelt skal være medlemmer av Nobelkomiteen.

— Men denne debatten kom spesielt på bakgrunn av Kinas reaksjon på en bestemt pristildeling. Dette kan ikke være styrende for prinsipper for utnevning av komiteen. Komiteens uavhengighet av norske myndigheter må kunne markeres på andre måter. Skal tidligere stats- og utenriksministre være utelukket, mener jeg at det også bør gjelde alle andre tidligere regjeringsmedlemmer, sier Bondevik.

Les også: - Det må være et minimumskrav å kunne snakke engelsk

Viktig med internasjonal kompetanse

Geir Lundestad sier i intervjuet med Aftenposten at det bør være krav til medlemmene at de interesserer seg for internasjonal politikk før de kommer inn i komiteen. Han sier han i løpet av sine 25 år som ved Nobelinstituttet har sett flere medlemmer som stiller tilnærmet blanke når det gjelder internasjonal politikk.

Videre mener Lundestad at medlemmene må kunne redegjøre på et verdensspråk, fortrinnsvis engelsk. Lundestad nevner ingen spesifikke navn i forbindelse med dette.

Bondevik er enig med Lundestad når det gjelder viktigheten av internasjonal kompetanse hos komitemedlemmene. Han er også enig i at komitemedlemmene må beherske et fremmedspråk, fortrinnsvis engelsk.

Les også: Stortinget har ikke gjort jobben sin når det har valgt Nobelkomiteens medlemmer

Sa nei til å bli leder fordi han hadde vært statsminister

Odvar Nordli er den eneste tidligere statsministeren ved siden av Thorbjørn Jagland som har sittet i Nobelkomiteen. Nordli var medlem i årene 1985-1996.

— Mens jeg satt i komiteen ble jeg forespurt om jeg ville bli leder, men sa nei. Bakgrunnen var at jeg så det som uheldig, i og med at jeg hadde vært statsminister. Jeg tror nok at man i sammensetningen av komiteen bør prøve å få en viss avstand til regjeringen, sier Nordli.

Nordli understreker at han eller andre medlemmer i komiteen aldri hadde noen form for kontakt med regjering eller storting når det gjald hvem som skulle ha prisen.

— Jeg vil ikke ekskludere tidligere stats- og utenriksministre, men jeg mener man må tenke seg om. Det har litt å si hvor lang tid det har gått fra man satt i regjering til man går inn i komiteen. Man bør ikke gå direkte fra regjeringen til komiteen. Får man litt avstand til det, kan det fortone seg annerledes, sier Nordli.

Nordli ønsker ikke å si noe om medlemmenes interesse for internasjonale politikk eller deres språkkompetanse. Han sier han går ut fra at de som plukker ut medlemmenes til komiteen vurderer kandidatenes kompetanse.

Knut Vollebæk: Én utenriksminister kan være greit

Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk er av Stortinget nominert som varamedlem til neste års Nobelkomite, en rolle han tidligere har hatt. Vollebæk sier han ser poenget til Lundestad når det gjelder å utelukke tidligere stats- og utenriksministre fra komiteen.

— Det er absolutt noe man kan diskutere, men jeg synes ikke det skal være diskrediterende at man en gang har vært utenriksminister. Dersom det er en stund siden man satt i regjering, er det kanskje ikke så farlig. Sammensetningen av komiteen er også relevant Jeg synes ikke det skal sitte fem tidligere utenriksministre i komiteen, men én kan vel være er greit, sier Vollebæk.

Harald Stanghelle: Stortinget har ikke gjort jobben sin når det har valgt Nobelkomiteens medlemmer

Geir Lundestad: - Det må være et minimumskrav å kunne snakke engelsk

Nobelprisene: Fondet vokser, men prispengene er blitt mindre

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Kissinger (93) stjal showet i Oslo Rådhus

 2. POLITIKK

  Frp vurderer tidligere NATO-sjef til Nobelkomiteen

 3. NORGE

  Stortinget setter ned foten for internasjonale toppledere i Nobelkomiteen

 4. DEBATT

  Motstanden mot Carl I. Hagen skyldes ene og alene at Carl I. Hagen er Carl I. Hagen.

 5. VERDEN

  Nobelhistoriker: Tror komitéen ser mer hen til Nobels testamentet etter all debatten

 6. POLITIKK

  Nobel-striden om Hagen kan bli avgjort av presidentskapet