Norge

Slik oppdaget Aftenposten de falske basestasjonene i Oslo

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Her er metodene Aftenposten brukte for å avdekke nettet av hemmelige, falske basestasjoner i Oslo, som kan brukes til å overvåke tusenvis av mobiltelefoner:

 1. Aftenposten gjorde i løpet av uke 49–50 undersøkelser i Oslo med avansert kontraetterretningsutstyr av typen Falcon II, med bistand fra sikkerhetsselskapene Aeger Group og CEPIA Technology.
 2. Områdene som ble kartlagt grundig, ble plukket ut på grunnlag en rekke indikasjoner på mulig IMSI-catcher-aktivitet som Aftenposten hadde registrert i perioden 10. oktober — 21. november med den avanserte, tyske mobilen CryptoPhone. Aftenposten gjorde 50.000 målinger på 57 forskjellige måleturer som dekker 100 kilometer med veier i Oslo-området, hvor ruten ble logget med lokasjonsdata. Hendelsene ble deretter sjekket for mulige feilkilder, for eksempel signalstyrke, dårlig dekning, tunneler, broer og uklare GPS-posisjoner. 122 hendelser var ifølge CryptoPhonen "svært mistenkelige" og indikerte at falske basestasjoner kunne være i nærheten.
 3. Sikkerhetsselskapene som Aftenposten samarbeidet med, ledes av nordmenn med lang erfaring fra den militære etterretningstjenesten. De leies inn av både private og offentlige myndigheter for å avdekke overvåking.
 4. Falcon II er en hardware-enhet som kan skanne flere mobilnettverk ved hjelp av flere mobiltelefoner på samme tid, og som brukes til kontraetterretning i en rekke andre land i Europa, Midtøsten og USA.
 5. Rundt hvert fjerde sekund hentet vi ut data fra mobilnettverkene til Telenor, Netcom og Network Norway. Materialet som ble samlet inn, utgjør store mengder data.
 6. Dataene blir sammenlignet med offentlige opplysninger om de lovlige mobilnettet, for eks. plassering på ekte basestasjoner, celle-ID, lister over nabotjenester, signalstyrke og en rekke andre parametere.
 7. Målingene gjør det mulig å fastslå hvor IMSI-catchere befinner seg ned til 50 meters avstand med svært høy sannsynlighet.
 8. Undersøkelsene avslørte minst ni IMSI-catchere, og Aftenposten kunne på grunnlag av målingene vise i hvilke områder i Oslo hvor de var utplassert. For å kunne påvise overvåkingsutstyret nøyaktig, må man imidlertid ha politimyndighet for å få tilgang til lokaler og kontorer.
 9. Materialet ble oversendt Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet forut for publisering. Alt fredag 12. desember gjorde NSM undersøkelser i Oslo som bekreftet flere av Aftenpostens funn.
 • Les saken: Stortinget og statsministeren overvåkes

Les mer om

 1. Mobilspionasje