Politiet slutter å sende barnefamilier til Trandum

På politiets utlendingsinternat på Trandum blir avviste asylsøkere sperret inne før de tvangsreturneres. Lørdag er det slutt på å ha barnefamilier der.

Asylsøkere som skal sendes hjem i luftegården til Utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Endringen skjer to år etter at Sivilombudsmannen konkluderte med at utlendingsinternatet er uegnet for barn, skriver NRK.

– Vi etablerer et midlertidig familiesenter på Haraldvangen i Hurdal kommune med plass til to familier, i påvente av at vi får på plass et nytt og permanent familiesenter i Eidsvoll til høsten, sier leder for utlendingsinternatet på Trandum, Kristina Lægreid.

Etter tilsyn med utlendingsinternatet i 2015 skrev Sivilombudsmannen at barn ble sperret inne med voksne i en alvorlig situasjon, og at to barn det året var vitne til at foreldrene skadet seg selv. Konklusjonen var at Trandum var uegnet for barn.

Likevel ble barn sperret inne på utlendingsinternatet med familien sin 48 ganger i 2017, ifølge NRK. Fire enslige mindreårige, alle i tenårene, er også satt inn. I 2016 ble 143 barn plassert på utlendingsinternatet med foreldrene, ifølge kanalen.

Familiene og tenåringene uten foreldre er blitt plassert på utlendingsinternatet fordi de skal tvangsreturneres til hjemlandet. Myndighetene sperrer de inne fordi de frykter de vil rømme før uttransporten.