Jensen må svare for tilføyelser i notater i ny SSB-høring

Finansminister Siv Jensen (Frp) må på nytt møte til kontrollhøring på Stortinget om striden som førte til at Christine Meyer måtte gå av som sjef i SSB. 

Finansminister Siv Jensen etter de åpne høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi er kommet i en situasjon hvor Finansdepartementet har justert på sakspapirene lenge etter at møtene som omtales var ferdig, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NTB.

– Det er en ganske alvorlig situasjon, rett og slett. Vi kommer til å ha en kontrollhøring som knytter seg direkte til dette, sier Fylkesnes.

Beslutningen ble fattet i kontroll- og konstitusjonskomiteens møte tirsdag, mot Høyres og Frps stemmer.

Redigerte dokumenter

Dokumentene det dreier seg om, er notater fra møter mellom departementet og SSB-ledelsen. De er unntatt offentlighet, men etter en klage fra VG slo Sivilombudsmannen fast at de er å betrakte som sakspapirer og at Stortinget dermed kunne få se dem.

Dagens Næringsliv kunne tirsdag fortelle at Finansdepartementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år. Endringene nevnes først i et nytt brev til Sivilombudsmannen seks dager senere.

«Margmerknadene i de oversendte notatene var ment som forklarende kommentarer fra økonomiavdelingen, påført i ettertid 8. januar 2018. For ordens skyld sender vi derfor over notatene uten margmerknader», skriver ekspedisjonssjef Amund Holmsen, som har signert begge brevene.

– Sivilombudsmannen har fått tilsendt notatene både med og uten forklarende merknader, og har ikke hatt innvendinger til dette. Ombudsmannen har gitt departementet medhold i at det er adgang til å unnta notatene fra offentligheten, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet i en epost til DN.

Redigert i ettertid

De hemmeligholdte notatene er nedtegnelser departementets folk gjorde under og etter møter med SSB-ledelsen 13. januar, 26. januar og 19. september i fjor.

– Påtegnelsene eller justeringene av disse referatene skjedde så sent som 8. januar i år. Først seks dager etter sendte Finansdepartementet, helt uoppfordret ser det ut til, det opprinnelige, arkiverte referatet, sier Fylkesnes.

Han mener det er helt nødvendig å avholde en ny kontrollhøring med finansministeren, der dette forholdet tas opp helt eksplisitt.

– Spørsmålet er om det er gjort forsøk på å manipulere referater som er sendt over til Sivilombudsmannen, sier han.

Selve innholdet i notatene kan han ikke i detalj gå inn på, fordi de fremdeles er unntatt offentlighet.

– Men det er ikke noe her som styrker Jensens forklaring, hevder Fylkesnes.

Tynt grunnlag

Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari sier grunnlaget for den nye kontrollhøringen er tynt og dessuten helt i periferien av hva SSB-saken dreier seg om.

– Vi har vært med på denne prosessen hele veien og støttet alle spørsmål som er stilt, men det er helt unødvendig å be om en ny høring for å få svar på noe som er forklart fullt ut i følgebrev, sier han til NTB.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) er uenig med Keshvari i at spørsmålene som nå reises, er på siden av saken.

– Dette er midt i kjernen av hva saken handler om, nemlig referater som finansministeren viser til i sine svarbrev til oss, og som vi ikke tidligere har fått se. Når vi nå får se dem, er det overraskende at det av brevet går fram at det er sendt to versjoner av dokumentene til Sivilombudsmannen. Selvfølgelig må vi stille spørsmål om sånt, sier han.

Mistet tillit

Tidspunktet for den nye kontrollhøringen vil bli avklart i fellesskap mellom Stortinget og finansministeren. Uka etter vinterferien nevnes som en mulighet. Foruten Jensen antydes det at ekspedisjonssjef Audun Holmsen kan komme til å bli invitert, ettersom det er han som har signert de aktuelle brevene.

Striden om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) førte til at Meyer måtte gå av som SSB-sjef i november i fjor, etter at hun ikke lenger hadde Jensens tillit.

Meyer har hevdet at hun hadde ryggdekning for omorganiseringen, mens Jensen har hevdet at det ble advart allerede fra januar i fjor.