Titusenvis engasjerer seg i bompengekrangel i Rogaland: - Folk er skikkelig, skikkelig forbannet

I løpet av kort tid har politikernes planer om å sette opp flere nye bomringer på Nord-Jæren ført til en voldsom mobilisering.

Dette er fra en kjør-sakte-aksjon mot den nye bomringen på Sandnes i forrige uke. Onsdag er det planlagt nye protester.

I oktober åpner 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren. I de 15 neste årene skal det kreves inn 25,3 milliarder kroner i bompenger.

Dette ble vedtatt av et samlet storting.

Kun Frp stemte imot da saken ble avgjort lokalt, hos fylkeskommunen og i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Så skjedde det noe.

Plutselig vedtok Rogaland Arbeiderparti på et styremøte i forrige uke at man måtte se på finansieringsordningen på nytt.

Da Stortinget kom med sitt vedtak, la politikerne til grunn at det var et lokalt ønske om å innføre pakken. Men Arbeiderpartiets ferske vedtak har bidratt til tvil rundt prosjektet. Enn så lenge ligger det an til at den blir gjennomført.

For de mange som bor i øyene utenfor Stavanger, er det en nødvendighet å ta seg over Bybrua. Det kan bli dyrt for dem i fremtiden.

Opprører og engasjerer

Bompakken består i praksis av flere mindre bomringer rundt viktige reisemål for mange på Nord-Jæren: Stavanger sentrum, Forus-området, der det finnes mange arbeidsplasser, Sandnes sentrum, Risavika og Stavanger lufthavn får alle hver sin bomring.

Dette innbærer at familier som har bolig, barnehageplass og arbeidsplass spredt i de forskjellige sonene, vil måtte betale langt mer enn i bomringen det nye systemet skal erstatte.

Den nye bompakken består av seks bomringer på Nord-Jæren i Rogaland.

Bomstasjonene opprører stadig flere, og onsdag ventes det demonstrasjoner flere steder, noe som kan føre til kaos i trafikken.

Aksjonister har varslet at de vil demonstrere med saktekjørende bilkortesje på Bybrua, som går fra Stavanger mot bydelen Hundvåg. Samtidig vil det pågå en aksjon i Sandnes, der det også var demonstrasjoner forrige uke. Den demonstrasjonen kom ut av kontroll da hundrevis av demonstranter gikk ut i trafikken, ifølge Stavanger Aftenblad.

Her går demonstrantene midt i veien i St. Olavs gate i Sandnes. Det er i strid med den tillatelsen som ble gitt av politiet i forkant.

Det er Frp-politikeren Leif Arne Moi Nilsen som går i bresjen for protesten på Bybrua.

– Folk er ikke bare forbannet, men skikkelig, skikkelig forbannet, sier han til ABC Nyheter.

Omtrent 17.000 navn har tirsdag morgen signert i et opprop på nett. Her gjentar riktignok en del navn seg en rekke ganger. 48.000 er nå medlem av Facebook-gruppen «For vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger». De to byene har totalt rundt 200.000 innbyggere

Les også

Mer enn 250 ulykker de fem siste årene: Dette er Oslos 12 farligste veistrekninger

Mener folk kan få 34.000 i økte utgifter årlig

Håpet for aktivistene er at bomringprosjektet avlyses eller at man revuderer bomtakstene og finansieringen av veiprosjektene man ønsker å få gjennomført i området.

Engasjementet rundt saken tok fyr etter at bomtakstene ble vedtatt i et ekstraordinært møte i styringsgruppen for bymiljøpakken på Nord-Jæren 10. august.

I rushtiden vil det koste 44 kroner for en vanlig bilist å kjøre inn i én av de seks sonene, og ellers vil det koste 22 kroner.

I dagens bomring er maksprisen 20 kroner.

– En sykepleier jeg har vært i kontakt med, som må gjennom bomstasjonen to ganger daglig for å komme på jobb og levere barn i barnehagen, får rundt 34.000 ekstra i utgifter, sier Nilsen til ABC Nyheter.

I debatten vises det blant annet til bilder fra Bergen, av bilister som stiller seg opp på bussholdeplasser og avkjørsler for å vente på at rushtiden skal gå over, slik at avgiftene blir lavere

Her står biler på en bussholdeplass i Bergen og venter på at bomavgiften skal settes ned.
Les også

Nye bomstasjoner: Beboere og bydeler frykter snikkjøring gjennom parker og økt trafikk

Retter skytset mot samferdselsministeren

Lokalpolitikerne mener de er tvunget til å sette opp bomringen. De retter skytset mot Regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Vi har ikke noe valg. Valget vårt er bompenger eller null utvikling, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) til Stavanger Aftenblad. Denne uttalelsen kom før avisen var kjent med styrevedtaket til fylkeslaget, som er omtalt tidligere i saken.

Mens det skal kreves inn 25,3 milliarder i bompenger, har staten avtalt at de skal bidra med 7 milliarder kroner inn i den såkalte bymiljøpakken. Dette skal blant annet finansiere en bussvei som har økt voldsomt i pris, sykkelstamvei, gang- og sykkeltiltak og E 39-utbedringer.

Samferdselsministeren mener at han ikke tvinger kommunene på Nord-Jæren til å ha bompengering. Han mener det er et lokalt initiativ.

«Enkelte har etterlyst økte statlige bevilgninger slik at byene med det kan slippe bompenger. La meg minne om at regjering allerede har økt de statlige bidragene til lokal infrastrukturutvikling kraftig», skriver han i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad.

I fjor høst var det god stemning mellom fylkesleder i Rogaland Ap, Stanley Wirak, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Ketil Solvik-Olsen (Frp). Nå er det full politisk strid om den nye bompakken – rett før pengene skal renne inn på konto.
Les også

Slik gikk det i Oslo da prisene gikk opp: Folk sto opp tidligere for å spare en tier i bomringen

Setter hardt mot hardt

Rogaland Ap mener at det har vært en forutsetning for lokale vedtak at økte statlige krav til veibygging samt kostnadsøkninger på riksveier, som eksempelvis E 39, skal dekkes av staten. I tillegg gir partiets fylkeslag uttrykk for at det var en forutsetning at en sykkelstamvei i sin helhet skulle finansieres av statlige midler.

Nå mener de Regjeringen har fjernet dette. Derfor setter de hardt mot hardt:

«Dersom regjeringen opprettholder sine standpunkter, rokker det ved grunnlaget for å videreføre byvekstavtalen og finansiering av bypakke Nord-Jæren», heter det i pressemeldingen fra partiet.

I Randabergveien på Kampen/Tasta i Stavanger står en av bommene klar for å kreve inn millioner av kroner.

Fra Christian Wedler, gruppeleder i Frp i Stavanger bystyre, får Ap tydelig svar. Han mener at partiet ikke evner å prioritere de milliardene et enstemmig Stortinget har gitt til Nord-Jæren.

«De vil ha en dyr og dårlig bussvei, samt en sykkelvei med en prislapp som om det skulle vært bygget i gull! Vi må få kuttet prosjektene, og på den måten få orden i eget hus! Da kan vi be staten om å beholde midlene som er tildelt uten å kreve inn ekstra bompenger», skriver han i en e-post til Stavanger Aftenblad.