Norge

Høie: - Må gjøre alt vi kan for å avdekke overgrep mot barn

-Utredning av barn som har vært utsatt for overgrep og annen mishandling skal skje i sykehus, og barna må sikres et tilbud med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, sier Bent Høie. I dag blir 8 av 10 vold- og overgrepsutsatte barn ikke undersøkt av lege. Foto: Olav Olsen

De fleste store norske sykehus har én eller ingen legestilling for å utføre rettsmedisinske undersøkelser av barn. 8 av 10 vold- og overgrepsutsatte barn blir ikke undersøkt.

  • Mathias Vedeler
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist
  • Kaja Skatvedt

Helseforetakene må sørge for at nok spesialister er klare til å undersøke barna, sier helse— og omsorgsminister Bent Høie (H).

- Vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å avdekke vold og overgrep mot barn. Det er derfor veldig viktig at barn som man mistenker er utsatt for vold eller overgrep blir undersøkt. Barn som har vært utsatt for vold og overgrep skal få god og omsorgsfull hjelp, sier Høie.

Aftenposten skrev søndag om nye tall som viser at volds- og overgrepsutsatte barn kun får tilbud om rettsmedisinsk undersøkelse i to av ti dommeravhør.

Les også:

Les også

Barneombudet: - Et svik mot barna

Les også:

Les også

Barn som er utsatt for overgrep, venter flere måneder på avhør

Skal forbedre tilbudet

I 2013 var det flere titalls barn som ikke fikk medisinsk undersøkelse selv om politiet hadde bedt om det.

Årsak: Det mangler leger med rett kompetanse.

Det holder ikke, mener Høie.

— Helseforetakene skal sørge for at det finnes spesialister som kan gjøre slike undersøkelser, sier han.

Nå vil Høie sammen med justisministeren og barne- og likestillingsministeren se hva de kan gjøre for å bedre tilbudet.

Les debattinnlegget:

Les også

Å skille mellom blåmerker og skader oppstått ved normal lek og ved mishandling, er krevende

Tar tid

Torkild Aas, overlege på Ullevål universitetssykehus, er en av dem som gjør rettsmedisinske undersøkelser på barnehuset i Oslo.

Han sier det vil ta tid å få flere leger med denne kompetansen.

– Det tar lang tid å utdanne leger som kan gjøre disse undersøkelsene. I tillegg krever det lang erfaring før man føler seg klar til å kunne vitne om funnene i en rettssak, sier Aas.

Han mener legemangelen er roten til at barn ikke får undersøkelsen de har krav på.

– Mangelen på leger med denne kompetansen er en klar flaskehals hos oss, sier Aas.

Les også:

Les også

Mener ventetiden er et nytt overgrep mot barna

— Alvorlig

Anne Lindboe, Barneombud. Foto: Jan T. Espedal

Barneombud Anne Lindboe mener det er veldig alvorlig at det er svært få leger som har denne kompetansen.– Mangelen på leger gjør både at man ikke fanger opp barn som kommer til sykehuset med skader som er forårsaket av vold eller overgrep, og at politiet har problemer med å få gjennomført rettsmedisinsk undersøkelser av barn, sier Lindboe.

Les også:

Les også

- Uakseptabelt å la barna vente månedsvis på avhør

En eller ingen leger

Legene som egner seg til å gjøre undersøkelsen kalles sosialpediatere. Våren 2013 spurte Barneombudet alle landets store sykehus om hvor mange legestillinger de hadde til å dekke denne typen undersøkelser.

Flertallet av sykehusene svarte at de hadde en eller ingen stilling som jobber spesifikt med rettsmedisinske undersøkelser av barn. Oslo universitetssykehus hadde flest med 2,5 stillinger.

– Det tar lang tid å utdanne leger som kan gjøre disse undersøkelsene. I tillegg krever det lang erfaring før man føler seg klar til å kunne vitne om funnene i en rettssak, sier Aas.

— Sårbart miljø

Flere av sykehusene sier i Barneombudets undersøkelse at de har kompetanse på dette feltet, men ikke konkrete stillinger til dette.

Men flere av sykehusene påpeker at dette er et sårbart miljø.

– Vi mistet for noen år siden den av overlegene som hadde spesialpediatrisk kompetanse på undersøkelser etter mistenkt seksuelt misbruk. De siste to årene har blitt brukt til å bygge opp hennes etterfølger blant overlegene, sier et av sykehusene i undersøkelsen.

Prioriteres ikke

I den samme spørreundersøkelsen ble det spurt om sykehuset planla å styrke det sosialpediatriske tilbudet på barneavdelingen. 59 prosent svarte nei.

– Dette handler om hvor lite villig helseforetakene er til å prioritere barn som er utsatt for vold eller overgrep. Dette går ut over de medisinske undersøkelsene på barnehusene, sier Lindboe.

- Må finne en løsning

Arbeiderpartiet mener Regjeringen må finne en løsning som sikrer at alle vold- og overgrepsutsatte barn får rettsmedisinsk undersøkelse.

Lene Vågslid, medlem av justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet Foto: Arbeiderpartiet/Flickr

— Når de medisinske undersøkelsene svikter er ikke tilbudet godt nok, sier Lene Vågslid, medlem av justiskomiteen og leder av Arbeiderpartiets utvalg mot vold i nære relasjoner.Hun mener det ikke kan aksepteres at i 8 av 10 dommeravhør av volds- og overgrepsutsatte barn får ikke barna tilbud om rettsmedisinsk undersøkelse.

— Tilbudet må gjøres obligatorisk og vi må sikre at det er 100 prosent, sier Vågslid.

Nytt forslag

Arbeiderpartiet fremmet i forrige uke et stortingsforslag om å gjøre de såkalte barnehusene obligatorisk for barn under 18 år.

Vågslid mener både justisminister Anders Anundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) kommer på banen når det gjelder barns rettssikkerhet.

— De har snakket lite om det. Jeg er interessert i å vite om regjeringspartiene mener det er viktig å prioritere arbeidet med å få flere leger med spesialistkompetanse på plass, sier Vågslid.