Norge

Temperatur på lokaltoget til Ski: 33,5 grader. NSB: Man kan ikke forvente luftkjøling.

Passasjerene på lokaltogene Oslo-Ski stønner i 33,5 graders varme. Billetten blir ikke billigere av den grunn, sier NSB.

Temperaturen målt på lokaltoget til Ski – uten sol – klokken 16.15 tirsdag. (De øverste tallene er luftfuktighet, de nederste angir grader celsius.) I et togsett med luftkondisjonering ligger temperaturen på 23 grader.
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

Togpendlerne gledet seg til å få noen tog i drift igjen mellom Ski og Oslo etter fem uker med buss for tog på Østfoldbanen i sommer. Men gleden ble snart erstattet av varme stønn fra mandag morgen.

De eldre lokaltogene har ikke luftkondisjonering, og tirsdag målte Aftenposten 33,5 grader på lokaltoget som gikk klokken 16.05 fra Oslo mot Ski og stoppet på alle stasjoner.

De eldre togtypene har ikke luftkondisjonering. Men det er disse som frakter passasjerer på lokalruten mellom Oslo og Ski, og denne uken går de ekstra sakte.

Da var det overskyet. Med sol inn gjennom togvinduene ville gradestokken raskt steget enda noen hakk. På perrongen var det 30.2 grader før vi steg om bord.

De moderne Flirt-togene som vanligvis går mellom Moss og Oslo, er ikke satt inn på strekningen, selv om togtrafikken er stengt mellom Vestby og Rygge denne uken.

 • Busspassasjer i Oslo: Betaler ikke for å koke i hjel på bussen

– Høy temperatur ingen «mangel»

– Hvorfor kan ikke de ledige togene med luftkondisjonering brukes når det er så varmt, pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB?

– Det er fordi de står på «feil side» av byen. Disse togene er hjemmehørende i Drammen, der de vedlikeholdes. Og det er stengt mellom Drammen og Asker til og med søndag 5. august, sier Lundeby.

– Det står ikke noe i transportvilkårene om at man skal kunne forvente seg kjøling på toget, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

– Vi bruker det togmateriellet vi vanligvis bruker på denne strekningen. Togpersonalet som kjører lokaltogene, er ikke opplært til å kjøre andre typer tog, opplyser han.

– I NSBs transportvilkår om mangler ved reisen står det at man har krav på reduksjon i pris «dersom reisen ikke svarer til hva passasjeren hadde grunn til å forvente.» Synes du det er en mangel ved reisen at temperaturen er 33,5 grader inne i toget?

– Nei, ikke når temperaturen er omtrent det samme som lufttemperaturen utenfor. Vi skjønner at det er ubehagelig. Men det står ikke noe i transportvilkårene om at man skal kunne forvente seg kjøling på toget, sier han.

Forbrukerrådet: – Klag hvis du blir «kokt»

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen ved Forbrukerrådet i Oslo mener derimot at det er en mangel ved reisen hvis man blir «kokt» ved høye temperaturer uten mulighet for luftkondisjonering.

– Det er riktig at det ikke fremgår av transportvilkårene at kundene kan forvente kjøling i kupeen. En kjølig kupé er likevel noe passasjeren normalt må kunne forvente på NSBs moderne togsett, bemerker Iversen.

– Når det ikke er tilfelle, kan det bryte med transportvilkårene.

Han oppfordrer folk til å klage i slike tilfeller.

– Også når det er så trangt og fullt av folk at du er besvimelsen nær, sier han.

– Rettighetene har ingen verdi hvis de blir liggende brakk.

– Klag hvis du blir «kokt» om bord på toget, er rådet fra Forbrukerrådets jurist, Thomas Iversen.

Han understreker at alle kontrakter som inngås, har et minstemål, og når det gjelder klager på mangler, må det vurderes hvor dette minstemålet ligger.

– Kan man kreve reduksjon i pris fordi buss for tog i sommermånedene fører til tre ganger så lang og mer ubekvem reise for mange?

– I NSBs transportvilkår står det at erstatning ikke kan kreves når passasjeren var blitt opplyst om forsinkelsen. Det står ikke noe spesifikt om vedlikeholdsperioder i løpet av året.

– Hvis passasjeren for eksempel kjøper en årsbillett i januar, kan vedkommende påberope seg ikke å være informert om at NSB stopper togtrafikken i flere uker om sommeren. Da mener jeg man bør kunne kreve avslag i pris for konkrete reiser med forsinkelse, sier Iversen.

Det er lenge til desember 2021. Da skal den nye Follobanen være ferdig og togpassasjerenes prøvelser muligens over på strekningen Ski-Oslo.

Når har du krav på refusjon?

NSB gir 50 prosent reduksjon i pris dersom toget er mer enn 30 minutter forsinket på kortere reiser, og 60 minutter på lange reiser, for eksempel Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

Men Iversen legger til at passasjerer som bor i Oslo-området, nok bør kunne forventes å vite at NSB hver sommer tar slike vedlikeholdspauser.

– Annerledes er det med planlagte vedlikehold i helger ellers i året. Hvis man kan vise til at NSB ikke har vært flinke til å informere om disse, er det grunn til å klage ved forsinkelser, sier han.

Pressesjef og talsperson Åge-Christoffer Lundeby understreker at man ikke har rett til erstatning dersom forsinkelsene er varslet:

– Men blir reisetiden mer enn en halvtime lenger enn det som er anslått reisetid, har man krav på refusjon, sier han.

Togtrafikk som normalt neste uke

I tillegg til togene er varme går det ekstra sakte mellom Ski og Oslo denne uken.

Pressekontakt Olav Nordli i Bane Nor forteller at det er inntil ti minutters forsinkelse på strekningen Oslo-Ski fordi det har vært lagt nye skinner og sviller på sporet i sommer. Toget kjører i 40 km i timen mellom Kolbotn og Oppegård stasjon.

– Pukken må sette seg, og det er regler for hvor fort togene kan kjøre i mellomtiden. I helgen kommer en pakkmaskin som skal komprimere pukken som holder skinnene på plass. Fra mandag av vil trafikken gå som normalt, sier han.

Les mer om

 1. Ekstremsommeren 2018
 2. Østfoldbanen
 3. Tog
 4. Pendling
 5. Vy