Norge

Politisk ledelse i Barne- og familiedepartementet går i samme frimenighet

Tre av de fire KrF-erne som skal utarbeide norsk religionspolitikk, tilhører samme lille frimenighet i Oslo. Det vekker reaksjoner, skriver Vårt Land.

Den nye politiske ledelsen i det som skal bli Barne- og familiedepartementet: (F.v.) Statssekretærene Julian Farner-Calvert og Elisabeth Løland, statsråd Kjell Ingolf Ropstad og statssekretær Jorunn Hallaråker.
  • NTB

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og to av de tre statssekretærene i departementet – Elisabeth Løland og Julian Farner-Calvert – tilhører Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, en frimenighet med om lag 550 medlemmer. Statssekretær Jorunn Hallaråker er medlem i Den norske kirke, ifølge Vårt Land.

– Det sår vesentlig tvil når et så lite miljø setter et så stort fotavtrykk i departementet som har ansvar for tros- og livssynsspørsmål, sier Freddy André Øvstegård fra SV.

  • Kadra Yusuf mener prisene på barneaktiviteter er for høye: Ropstad vil gi frustrerte fotballmammaer et kort

– Usikkerhet om trosavgjørelser

Tilsammen er 4,3 av 5,3 millioner nordmenn er medlem av ulike tros- og livssynssamfunn. Den norske kirke er størst, med sine 3,7 millioner medlemmer.

Trosloven Stortinget skal vedta denne våren, vil legge rammeverket for religionspolitikken i et Norge som ikke lenger har en statskirke.

– Dette kan føre til spørsmål om hvorvidt den politiske ledelsen i det ansvarlige departementet kan ta uhildede avgjørelser i tros- og livssynsspørsmål, sier Øvstegård.

– Åpen dør for alle

Statssekretær Julian Farner-Calvert svarer slik på Vårt Lands henvendelser via e-post:

– Vi er glad for å ha ansvaret for tros- og livssynspolitikken. Vi ønsker å jobbe for et bredt mangfold av tros- og livssynssamfunn og vi vil ha en åpen dør til alle miljøer.

Les mer om

  1. Kjell Ingolf Ropstad
  2. Kristelig Folkeparti (KrF)
  3. Trossamfunn
  4. Religion
  5. Barne- og likestillingsdepartementet