Norge

Norske bistandspenger stjålet i Syria

Tre hjelpeorganisasjoner har det siste året måttet betale tilbake nesten 1 million kroner til UD etter å ha blitt utsatt for utro tjenere i Syria.

  • NTB

Både CARE, Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp har måttet betale tilbake bevilgede bistandspenger, skriver VG.

Tallene framkommer i en oversikt fra Utenriksdepartementets sentrale kontrollenhet.

Hjelpeorganisasjonen CARE står for den største tilbakebetalingen med nesten en halv million kroner som ble levert tilbake i fjerde kvartal i fjor.

182.059 kroner ble tilbakebetalt etter et underslag hos en av de lokale partnerne, mens 299.064 kroner ble tilbakebetalt etter tyveri av datautstyr og kontanter hos en annen av organisasjonens partnere.

Norske myndigheter ble varslet om forholdene etter at CARE selv ble kjent med sakene.

I samme kvartal måtte også Flyktninghjelpen betale tilbake 107.170 kroner etter underslag og korrupsjon hos en lokal partner. 381.263 kroner ble refundert av Norsk Folkehjelp i første kvartal etter det UD omtaler som dobbeltbetaling og overprising av kontorleie og lønn.

Sentral kontrollenhet i UD registrerte totalt 21 nye varsler om økonomiske misligheter i siste kvartal i fjor. Ti av disse ble avsluttet med en reaksjon, og totalt for disse sakene er det tilbakebetalt 3,3 millioner kroner.

Les mer om

  1. Flyktninghjelpen
  2. Norsk Folkehjelp
  3. Syria