Norge

Kun 14 piloter fra Lufttransport har søkt seg over til Babcock

Kun 14 av de over 100 pilotene i Lufttransport AS har søkt jobb hos selskapet Babcock SAA som skal overta ambulansetjenesten.

Ambulansefly fra Lufttransport på Tromsø Lufthavn.
  • NTB

Babcock SAA skal overta tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og har lyst ut 97 pilotstillinger.

Ifølge Nordlys er mangelen på søkere et uttrykk for en planlagt aksjon der Lufttransport flygerforening (LTF) har skrevet til sine medlemmer: «Ingen av LTFs medlemmer skal søke på disse stillingene da de undergraver vårt krav om virksomhetsoverdragelse».

Innlegget skal være skrevet av tidligere hovedtillitsvalgt Eivind Østerhus, men han vil ikke kommentere innlegget, ifølge avisen.

Her skal det også stå: «Om et medlem søker, så er det å betrakte at en går imot LTFs og årsmøtets vedtatte strategi, noe som er å betrakte som motarbeiding av alle medlemmenes interesser».

Les også:

Babcocks overtakelse har skapt problemer fordi selskapet brøt forhandlingene med Norsk Flygerforbund om en kollektiv overgang for Lufttransports piloter.

Marius Hansen i Babcock sier de gjentatte ganger har utsatt søknadsfristen, senest søndag, i et håp om å få flere søkere fra Lufttransport.

– Vi har 242 søkere som skal på intervju til de 97 pilotstillingene. Men vil gjerne ha enda flere søkere fra Lufttransport. Det er meget dyktige piloter, sier han.