Høie advarer mot å skrote kontrakt om luftambulansen

Helseminister Bent Høie (H) advarer Stortinget mot å annullere kontrakten om luftambulansetjenesten med Babcock SAA. Selv må han tåle mer kritikk.

Helseminister Bent (H) måtte tirsdag opp på Stortingets talerstol for å redegjøre for krisen i luftambulansetjenesten. Han advarer mot å skrote kontrakten som er inngått med det kommersielle selskapet Babcock. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  • og NTB

Å skrote kontrakten og la Lufttransport fortsette å ha operatøransvaret, vil i praksis bety at tjenesten driftes ulovlig, framholdt Høie da han tirsdag redegjorde for den akutte krisen i luftambulansetjenesten. Her

– Ved å avslutte avtalen med Babcock og videreføre samarbeidet med dagens operatør, ville vi derfor stått uten et lovlig tjenestetilbud til landets befolkning. Jeg vil sterkt advare mot at vi kommer i en slik situasjon, sa Høie.

Hasteforslag

Rødt har lagt fram forslag om at kontrakten med det britiskeide Babcock, som vant anbudet over Lufttransport, annulleres. Forslaget skal nå hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen, men det er allerede klart at forslaget har støtte fra Ap, Sp og SV.

KrF er dermed på vippen og kan avgjøre saken. Men hva partiet vil lande på, blir først avgjort i komiteen, får NTB opplyst. Partiet ønsker imidlertid en utredning av om luftambulansen bør drives i offentlig/ideell regi eller av kommersielle.

– Ikke noe galt med anbudet

I Stortinget understreket Høie at anbudet om å drifte tjenesten skjedde på lovlig vis, og at Lufttransport må være seg sitt ansvar bevisst for å ivareta en sømløs overgang inntil Babcock overtar i juli neste år.

Strid om pilotenes arbeidsforhold har ført til den akutte krisen i luftambulansetjenesten. Tirsdag sto tre av ni ambulansefly på bakken, mens to bare var i delvis drift.

Men til nå har ikke striden ført til alvorlige konsekvenser for liv og helse, fastslår Høie, som tirsdag listet opp en rekke tiltak som er iverksatt for å avhjelpe krisen, blant annet at AMK-tjenesten i Tromsø er styrket.

Men det er feil, ifølge klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Det har ikke vært noen oppbemanning der. Den oppbemanningen vi har hatt på UNN, avsluttet vi i går på grunn av mangel på personell, sier Gilbert til NTB.

– Betydelige konsekvenser

Ifølge Høie kan ikke kontrakten med Babcock reverseres uten betydelige kostnader og juridiske konsekvenser for de regionale helseforetakene.

– Dette vil ha store økonomiske konsekvenser for helsetjenesten, fastslo han i Stortinget.

Fra flere hold har det kommet skarp kritikk mot at krav om virksomhetsoverdragelse, eller overføring av personell, ikke var en del av anbudet.

– Fire ganger har tjenesten vært lagt ut på anbud, men uten krav om virksomhetsoverdragelse, framholdt Høie.

– Nedslående

Det var imidlertid ikke nok til å blidgjøre opposisjonen, som fortsetter sin harde kritikk av Høies håndtering av saken.

– Stortinget må kunne forvente at en helseminister hever fanen for pasientrettigheter høyest. I dag ligger tre av luftambulansens baser i Finnmark og Troms nede. Dette er en varslet krise, sa Ingvild Kjerkol (Ap), som minnet om at dagens situasjon allerede i 2013 ble beskrevet som en stor risiko.

– Råd fra faglig hold er ikke blitt lyttet til, fastslo hun, mens Senterpartiets Kjersti Toppe reagerer på at Høie ikke tok selvkritikk i sin redegjørelse.

– Jeg hadde forventet større ydmykhet. Det er bare flaks at liv ikke har gått tapt, sa Toppe, som mener det er opplagt at kontrakten må annulleres.

– Det vil koste. Men det vil også koste å la være, sier hun.

SVs Nicholas Wilkinson ønsker en offentlig granskning av hele anbudsprosessen.