- Vi gjorde ikke jobben vår bra nok

TØNSBERG (Aftenposten.no): Politiet kunne ikke ha reddet Christoffer, men de tar selvkritikk for at saken ikke ble tatt mer alvorlig og ble bredere etterforsket.

Christoffer var åtte år da han ble mishandlet til døde.
  • Per Annar Holm

Åtte år har gått siden Christoffer Gjerstad Kihle ble mishandlet til døde av sin stefar i Kodal utenfor Sandefjord.

For første gang innrømmer nå politiet at de burde ha hatt mer trøkk i etterforskningen fra dag én, etterforsket bredere, og at saken kom inn i et feil spor.

— Jeg skulle ønsket at vi hadde handlet annerledes. Vi kunne ikke ha reddet Christoffer, men i etter-på-klokskapens klarere lys ser vi at saken ikke ble møtt med det alvor den fortjente. Den burde helt klart ha blitt etterforsket på en bredere måte, sier konstituert politimester Steinar Kaasa i Vestfold politidistrikt til Aftenposten.

- Har lært mye

Bildet av Christoffer er blitt stående som et symbol på svik.

I årene etter har Vestfold-politiet hatt egne kurs for ordensavdelingen, etterforskerne og påtalejuristene for å drille dem i overgrep og vold mot barn.— Politiet i 2005 og 2013 er ikke det samme. Riksadvokaten beordret i 2008 økt oppmerksomhet på vold i nære relasjoner. Får vi kunnskap om familievold, skal vi nå gjennomføre en risikovurdering for hvert enkelt familiemedlem, sier Kaasa.

Vestfold politidistrikt ble i 2011 pilotprosjekt for den såkalte SARA-modellen(Spousal Assault Risk Assesment Guide), et nytt verktøy politiet har tatt ibruk for å vurdere risiki ved familievold.

- Bratt lærekurve

Kaasa synes det å si at de beklager eller ber om unnskyldning er litt utvannede begreper. Han legger heller vekt på at det har vært mye læring å hente ut av hvordan politiet den gang håndterte sakene mot stefaren og senere Christoffers mor.

Etterforskningen ble stanset, statsadvokaten henla saken flere ganger, Riksadvokaten beordret tiltale, Barneombudet krevde at Spesialenheten måtte på banen, og mor ble ikke tiltalt samtidig som stefaren.

— Det er helt opplagt at vi skulle ha angrepet denne saken på en helt annen måte enn det vi gjorde, sier Kaasa.

- Står respekt av unnskyldningen

Christoffers mormor, Ragnhild J. Gjerstad, sier til Aftenposten.no at hun er svært glad for at politiet nå innrømmer sine feil:

— Det står stor respekt av en slik unnskyldning, og jeg er utrolig glad for at den endelig kommer. Jeg er sikker på at dette også kan få stor betydning for andre saker, sier bestemoren.

— Hva tenker du om at det tok åtte år?

— Husk at Kodal er et lite bygdesamfunn, og det at politiet ikke gjorde en god nok jobb har fått store konsekvenser både for de som er tiltalt, de pårørende og hele bygda. Men det er veldig gode nyheter at Kaasa på vegne av politiet sier at de ikke gjorde jobben sin godt nok i februar 2005, sier Ragnhild J. Gjerstad.

Saken mot Christoffers mor avsluttes i Agder lagmannsrett med prosedyrer mandag 17.

Konstituert politimester Steinar Kaasa beklager at politiet ikke gjorde en bedre etterforskningsjobb da Christoffer døde i 2005.
Bestereldrene Gunnar og Ragnhild Gjerstad takker politiet for at de innrømmer at etterforskningen kom skjevt ut i 2005.