Norge

Kjøper statlig PR for 75 mill.

Sivilombudsmann Arne Fliflet mener utviklingen kan gjøre at vanlige folks avmaktsfølelse øker.

Statnett: 6,5 millioner.
  • Pål V. Hagesæther
Norad: 8,1 millioner.
Helsedirektoratet: 20,4 millioner
Kirkerådet: 7,7 millioner.

Stadig flere i staten føler et behov for medietrening, krisehjelp og en «ny kommunikasjonsplattform». Tjenestene kjøper de fra PR-byråene.

Aftenposten har samlet inn tall fra 75 statlige virksomheter — departementer, direktorater, tilsyn og andre etater. De brukte tilsammen over 75 millioner på slike tjenester i fjor. Da har vi kun kontaktet de største etatene, og ikke tatt med de statlige aksjeselskapene.

De fleste bruker noen hundre tusen i året. Men det finnes også store innkjøpere. Øverst troner Helsedirektoratet, fulgt av Norad, Kirkerådet og Statnett. De bruker millioner på kampanjer (se undersak).

Les også

UDI bestilte rapport om politikernes holdninger

I andre tilfeller handler det om ekstra bemanning når det stormer, som da Statnett hyret inn ekstra kommunikasjonshjelp i forbindelse med de omstridte «monstermastene» i Hardanger.

Mye omtalte First House har foreløpig kapret få av de store, offentlige kundene. Det er i stedet Geelmuyden Kiese, Burson-Marsteller og Gambit HK som er mest brukt.

Øker jevnt og trutt

— De offentlige kundene blir stadig viktigere for bransjen, sier Morten Woldsdal.

Han er styreleder i bransjeforeningen Komm. I fjor hadde medlemmene byråinntekter på 474 millioner, opp 20 prosent fra året før. Woldsdal anslår at offentlige kunder står for minst 20 prosent av dette, og sier at andelen har økt jevnt og trutt de siste årene.

— Veksten skyldes at samfunnet stiller større og større krav også til offentlig kommunikasjon. Derfor tar det offentlige etter private på dette området. I tillegg har vi fått flere medier og flere kommunikasjonskanaler, sier han.

Den økte omsetningen skjer parallelt med at det offentlige også ansetter flere kommunikasjonsrådgivere. I departementene har antallet økt fra 15 i 1984 til 178 i 2011. Fra 2008 til 2011 har antallet rådgivere i offentlig sektor totalt vokst fra 1385 til 1820, ifølge Finansavisen.

Engstelig

Sivilombudsmann Arne Fliflet sier at utviklingen gjør ham litt engstelig.

- Den kan gjøre at vanlige folks avmaktsfølelse øker. Den kan også svekke rettssikkerheten. For folk står ikke bare overfor et vanlig byråkrati, men også et byråkrati som går aktivt inn for å fremme sin sak. Det er i alle fall viktig at rådgiverne er seg bevisst hvilken rolle en statlig institusjon har, sier han.

Fliflet vil at vanlige folk skal henvende seg direkte til sivilombudsmannen når de føler seg forurettet, uten å måtte føle at de må ha hjelp av advokater eller medierådgivere. Selv har han gjerne kontakt med kommunikasjonsrådgivere, men har tatt et prinsipielt standpunkt om ikke å ha noen på sitt kontor.

- Jeg ønsker å ha en mest mulig direkte og åpen kanal ut til publikum, sier han.

Også Sigurd Allern, professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo, er betenkt over utviklingen.

- PR handler i veldig stor grad om overtalelse og påvirkning. Hvis offentlige midler brukes på den måten, for eksempel i innbyrdes konkurranse mellom offentlige foretak i helsesektoren, kan det pulverisere politikernes ansvar og styring, og føre til en debatt om bruken av skattepenger, sier han.

Økende medietrykk

Statssekretær Tone Toften (Ap) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet forklarer utviklingen med økende medietrykk.

— Det er blitt betydelig flere journalister. Og mediene har ikke lenger noen deadline, de jobber hele døgnet. I tillegg skal man oppdatere egne nettsider.

- Men innkjøpet av tjenester fra PR-byråene vokser parallelt?

— Det har nok samme årsak. Den enkelte etaten må selv bestemme om de skal kjøpe tjenester eller ansette folk. Økt medietrykk gjør behovet for tjenester som medietrening større.

- Hvor vil dette ende?

— Vi holder øye med at det ikke tar av. Men jeg har ikke inntrykk av at det er vanskelig for vanlige folk å kontakte oss. Kommunikasjonsrådgiverne hjelper først og fremst politikerne med å få planlagt dagen.

pv@aftenposten.no

Les også

  1. Oslo-politikere selger hemmelige PR-tjenester

  2. Domkirken må betale 270.000 for Wenche Foss' bisettelse