Tirsdag er siste frist for budsjettenighet. Høyre håper å ha et forslag klart i kveld.

Regjeringspartiene la fram et nytt helhetlig budsjettforslag med økning av barnetrygden til KrF mandag kveld.

Budsjettforhandlingene på Stortinget fortsatte etter en pause mandag ettermiddag med varsel om et tilbud fra regjeringspartiene i løpet av kvelden. Fra venstre Hans Fredrik Grøvan (KrF), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og KrF-rådgiver Sverre Vatnar. På andre siden av bordet og fra høyre Abid Raja (V), Henrik Asheim (H) og Helge André Njåstad (Frp).

– Jeg håper KrF blir fornøyd med det vi legger fram nå, sa Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja på vei inn til mandagens tredje forhandlingsmøte klokken 21.30.

Høyre, Frp og Venstre måtte ta i bruk den siste kvelden med deres mulige fremtidige regjeringspartner KrF før fristen går ut tirsdag.

Antydet nattmøte

Ifølge KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad kunne det også ligge an til at de fire partiene må ta natten til hjelp:

– Nå skal vi diskutere dette skikkelig. Vi i KrF har god tid, og det viktigste er å få på plass en god avtale. Min spådom er nok at vi trenger mer enn noen timer på å løse det som gjenstår, sa Ropstad da han ankom 20 minutter etter avtalt møtestart.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett fortsetter mandag kveld. Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) (t.v.) og KrFs Kjell Ingolf Ropstad (t.h.) har satt seg som mål å bli enige om en budsjettavtale innen tirsdag.

Barnetrygden

Tidligere på kvelden sa Høyres finanspolitiske talsmann og finanskomiteens leder Henrik Asheim at han da hadde håp om å få på plass et budsjettforslag i løpet av kvelden.

Etter en pause på drøyt tre timer var skissen på plass. Den skal inneholde et forslag til en viss økning av barnetrygden, men spørsmålet om hvor mye og finansieringen av den kan fortsatt føre til dragkamper rundt forhandlingsbordet i statsrådssalen i Stortingets 3. etasje.

KrF krever i utgangspunktet en skattefinansiert økning av barnetrygden der de med inntekt over 2 millioner kroner betaler mest. Regjeringspartiene har blankt avvist en økning av det samlede skatte- og avgiftsnivået.

Må godkjennes

Formelt er den interne fristen for å bli enige tirsdag morgen eller formiddag. Deretter skal både KrF og Fremskrittspartiet ha en eventuell budsjettavtale godkjent av sine stortingsgrupper før den formelt kan signeres.

– Det er ikke sikkert vi blir enige i løpet av morgendagen, men vi har god tro på at vi rekker det innen fristen, sa Asheim mandag ettermiddag.

Før det sene kveldsmøtet la han an en optimistisk tone:

– Nå har vi strukket oss langt fra regjeringspartiene. Jeg mener at vi har med oss det som er et veldig godt utgangspunkt for en endelig løsning med KrF. Jeg håper vi slipper å sitte hele natten, sa han.

– Vi har god tid, sa KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad da han ankom mandagskveldens forhandlingsmøte om neste års statsbudsjett 20 minutter etter de andre.

Ulike modeller

Etter det NTB forstår, er det flyttet på godt og vel 3 milliarder kroner så langt i forhandlingene. Samtidig understrekes det at «ikke noe er klart før alt er klart».

Underveis i forhandlingene har ulike modeller vært oppe til drøfting både når det gjelder barnetrygd og den momsfrie grensen for netthandel fra utlandet på 350 kroner som KrF ønsker fjernet.

Må ha inndekning

Budsjettforhandlerne har tidligere år vist stor kreativitet i å finne inndekning. Nye og omdiskuterte avgifter på plastposer, flyreiser og sukker har tidligere skaffet til veie penger. En slik ny avgift kan imidlertid være mindre trolig i år, i og med at KrF skal i sonderinger med regjeringen.

Også innstramminger i regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, den såkalte ABE-reformen, har vært brukt til å hente penger. Tidligere har man også skjøvet på planlagte investeringer eller tatt ut økt utbytte fra statlige selskaper for å skaffe midler.

I fjor flyttet partene på rundt 5 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Men da var både Venstre og KrF motparter for regjeringspartiene i forhandlingene.