Slik er fregatten Helge Ingstad festet til land

– Vi nærmer oss nå punktet hvor fartøyet vil være sikret og vi kan gå i gang med neste fase, sier Sjøforsvaret. Slik jobbes det med å sikre Helge Ingstad.

Det er nå festet seks kraftige stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land.

– Natten har forløpt rolig. Det jobbes fortsatt med å sikre fartøyet. Vi har nå festet fire av ti vaiere, som skal stabilisere og rette opp fartøyet, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland, til Aftenposten lørdag forniddag.

På formiddagen opplyser de at ytterliggere to stålveiere er festet til land.

Disse er fordelt ved at tre vaiere er festet til baugen (altså forparten), og tre vaiere fra fartøyets akterende som er festet under skroget. Det er benyttet miniubåt for å feste noen av vaierne.

Grunnen til at boltes fast, er for å unngå at fartøyet synker. Til Bergens Tidende forteller Forsvaret at sikringsarbeidet vil ta tid.

Dette bildet viser hvordan Helge Ingstad ligger i sjøen. Dette bildet er tatt av Forsvaret lørdag.

Har ikke vært om bord

Neste fase av operasjonen er å sende folk om bord for å få oversikt over skadene.

– Vi nærmer oss nå punktet hvor fartøyet vil være sikret og vi kan gå i gang med denne fasen, sier Herland.

De som skal om bord skal også starte lensing og skal hindre videre vannintrenging ved hjelp av lekkmatter.

Det er først når de kommer om bord de kan vurdere om fregatten kan sjøsettes igjen.

Lørdag jobbes det for å få sikret Helge Ingstad til land.

Videre fremgangsplan

Deretter er planen å få fartøyet på lekter og frakte fartøyet til Haakonsvern orlogsstasjon.

Sjøforsvaret sier til NTB at skipet skal heves på en lekter, før den tømmes for ammunisjon.

Til Aftenposten sier Herland at det er vanskelig å si noe om tidshorisonten for dette.

– Når skipet er stabilisert vil vi få folk om bord for å ta skipet i øyesyn og bestemme skadens omfang. Basert på disse observasjonen vil vi ta stilling til hvordan bortfraktingen skal foregå.

Det jobbes fortsatt med å sikre fregatten med vaire.

Det er Kystverket og Forsvaret som jobber med berging av skipet.

Ansvaret for å finne ut hva som her skjedd ligger hos Statens havarikommisjon for transport skal sammen med Forsvarets egen ulykkeskommisjon, politiet og representanter for tankskipets flaggstat Malta.

Politiet er i gang med etterforskningen. Det er gjennomført og det gjennomføres avhør av mannskap på begge skipene.

Sola TS forlater Norge

Tankskipet som kolliderte med fregatten Helge Ingstad har lørdag fått klarsignal til å forlate Norge. Derfor dro Sola TS til Storbritannia lørdag morgen, kommer det frem i en pressemelding fra rederiet Tsakos Columbia Shipmanagement S.A.

Oljetankeren som torsdag morgen kolliderte med fregatten KNM Helge Ingstad har nå satt kursen mot Storbritannia.

Skipet ble holdt igjen av norsk politi etter ulykken. De har gjennomført avhør med sentrale personer blant mannskapet.

Tankbåten var på vei til Storbritannia med 625.000 fat råolje om bord da den støtte sammen med fregatten.