Norge

Sjåføren krasjet i minst 140 km/t med fire i baksetet. – Ren flaks at det ikke gikk seks unge menneskeliv her.

Ifølge politiet skjedde kollisjonen da bilen kjørte gjennom tunnelen i retning fastlandet.

– Handlet grovt uaktsomt.

  • Ørjan Torheim

(Bergens Tidende): Den unge mannen som kjørte ulykkesbilen fikk sin dom like før helgen. Han fikk selv store skader, blant annet kraniebrudd, blodansamling i hjernen og varig døvhet på et øre.

Nå er sjåføren dømt til 26 dager i fengsel og 20 måneders tap av førerretten. Han må også ta ny førerprøve før han får kjøre igjen.

Ulykken skjedde natt til 22. desember i fjor, i den over fire kilometer lange, undersjøiske Halsnøytunnelen i Kvinnherad.

Alle de seks unge mennene i bilen ble sendt til sykehus – fem av dem med helikopter til Haukeland. Til sammen var tre helikoptre involvert i redningsarbeidet.

– Svært alvorlige skader

Sjåføren var 20 år da ulykken skjedde. Han ble siktet for uaktsom kjøring og for å ha hatt for mange i bilen. Sist uke møtte han i Sunnhordland tingrett og tilsto uten forbehold.

I den ferske dommen slås det fast at farten må ha vært minst 140 km/t. Det er 80-sone i tunnelen. Ifølge politiet har tunnelen godt fall nedover til bunnpunktet, som ligger 135 meter under havnivå.

– Det er ikke ukjent for politiet at det drives råkjøring i denne tunnelen, sier lensmann Sigurd Børve i Kvinnherad.

Politiet mener sjåføren mistet kontrollen på grunn av høy fart og lavt lufttrykk i dekkene. Av siktelsen går det frem at bilen fikk skrens i en høyrekurve og traff tunnelveggen på motsatt side to ganger. Til slutt skal bilen ha endt på tvers i høyre kjørefelt.

I baksetet satt fire personer, og ved siden av sjåføren satt en sjette person. Alle er unge menn. Etter ulykken opplyste Helse Bergen om alvorlige skader for tre av dem, mens to ble regnet som lettere skadet. De skadde var i alderen 19 til 22 år.

SMADRET: Slik så bilen ut etter kollisjonen i desember i fjor.

Dommeren fremhever at skadene ble svært alvorlige, og at sjåføren tenkte over at det var fare for skade på grunn av den høye farten. «Det må videre tilskrives ren flaks at ingen ble påført betydelig skade eller ble drept, hvilket var påregnelige følger av tiltaltes kjøring», heter det i rettens avgjørelse.

I dommen blir det også pekt på at den overlastede bilen, ifølge Vegvesenet, med stor sannsynlighet var overstyrt i høyresvingen der sjåføren mistet kontrollen.

– Overlasten økte risikoen for at han kunne miste kontroll over bilen, fastslår dommerfullmektig Elise Mjølhus Kleiven, som tidlig i dommen slår fast at sjåføren «har handlet grovt uaktsomt».

– Hårfine marginer

Lensmann Sigurd Børve sier han i flere sammenhenger har brukt ulykken som et eksempel på hvor galt det kan gå hvis man råkjører.

LENSMANN: Sigurd Børve er lensmann i Kvinnherad. Han mener det lett kunne gått liv i ulykken.

– Jeg har snakket om denne ulykken både på skoler, i politiråd og i kommunestyret. Det er ren flaks at det ikke gikk seks unge menneskeliv her, sier han til BT.

Han mener hårfine marginer har skilt mellom liv og død. Av de fire skadde passasjerene fikk én begge lungene punktert og måtte ligge ni dager på sykehus. En annen fikk blant annet kraniebrudd og skade på milten. En tredje var innlagt på sykehus i rundt en måned og måtte gjennom flere operasjoner. Ingen ble påført varige skader.

– Men vi kan ikke basere oss på marginer og flaks i trafikken. Man må følge trafikkreglene og fartsgrensene. Det er derfor vi har dem, sier politisjefen.

Den dømte sjåførens advokat opplyser til BT at hun var koblet på i den innledende fasen, men ikke etter at saken ble en såkalt tilståelsessak. Onsdag hadde advokaten så vidt fått snakket med klienten om dommen, og hun kunne ikke si om det er aktuelt å anke.

Les mer om

  1. Trafikkulykker
  2. Kvinnherad
  3. Bil
  4. Trafikk
  5. Haukeland
  6. Sunnhordland
  7. Døv