Norge

Snart blir strømmåleren smart

Renere energi og klokere forbruk krever smarte løsninger i hjemmet og i kraftnettverket. Det kan du tjene på.

SmartGrid-LHfPE6VjHq.jpg

 • Terje Avner

Under katastrofebrannen i Lærdal i forrige måned mistet hele bygda strømmen samtidig som en kuldebølge var på vei. Bygda fikk nødaggregater, men det kan ta lang tid å reetablere strømforsyningen slik den var.

– Vi ser at ekstremvær, eller alvorlige hendelser som brannen i Lærdal, gjør at vi må ha systemer for bedre å kunne fordele strømmen som er tilgjengelig og raskere kunne opprette strømforsyningen igjen, sier leder Grete Håkonsen Coldevin i det norske Smartgridsenteret. – Da må vi ha bedre overvåking og styring av distribusjonsnettet enn vi har i dag.

Smart Grid – et smartere nett

Jo da, vi er kommet langt siden Thomas Edison (1847-1931) og hans Electric Illuminating Company forsynte 59 strømkunder på nedre Manhattan i New York med strøm i 1882. Men dagens kraftnett ble bygget ut for mellom 80 og 120 år siden, og det er bygget for flyt av strøm fra store kraftstasjoner til kunden.

Det var revolusjonerende da den første lyspæren kom. Nå kan strømmåleren snart hjelpe deg med mer fornuftig bruk av elektrisitet gjennom dagen. NTB SCANPIX

– Strømnettene er fortsatt ganske «dumme», og moderne teknologi spiller bare en liten rolle. Tiden er inne for å gjøre noe med dette, skriver Kjell Sand i SINTEF Energi i en kronikk. Og kraftleverandører og miljøpolitikere over hele verden ser at tiden er inne for et nytt og smartere system. Dette nye systemet har fått betegnelsen Smart Grid – smartnett på godt norsk.Elektrisiteten, det viktigste bidrag til menneskers livskvalitet

Smart Grid er samlebetegnelsen på en ny generasjon strømnett, hvor en tar i bruk ny kommunikasjonsteknologi for å utnytte energiinfrastrukturen bedre. I dette smartere nettet fusjonerer strømnettet med internett.

Se forklaring i illustrasjonen øverst i saken.

Renere, men varierende energiproduksjon

I mange land foregår det en rivende utvikling og utbygging av miljøvennlig energi. Tyskland har for eksempel innført like mye vind— og solkraft som hele den norske vannkraften. Men energi fra sol og vind er ikke konstant. Når det blåser lite, produseres det mindre vindkraft, og når solen ikke skinner, er det ikke mye strøm fra solcelleanleggene.

Vannkraften i Norge har en fordel ved at den kan reguleres. Men det planlegges ekstra vannkraft fra småkraft som ikke er regulerbar. Det smarte nettet skal kombinere varierende produksjon fra vind, sol og småkraft med regulerbar produksjon fra store vannkraftmagasiner. Med et smartgridsystem skal det være mulig å regulere strømforsyningen slik at den er både sikrere og «grønnere». Det henter rett og slett strømmen din der den er mest hensiktsmessig og tilgjengelig.

Se video om Smart Grid

Har Obama på laget

Allerede i 2009 markerte president Barack Obama seg som en av de fremste forkjemperne for å etablere et smartgridsystem.

– Veksten av ren energi vil føre til vekst i vår økonomi, sa han. Og store deler av verden tenker omtrent som han.

I Norge har det lenge vært et mål å utnytte energinettet smartere og å være mer innovative i forhold til både kraftprodusenter og sluttbrukere. I 2008 etablerte Olje- og energidepartementet «Energi21», en nasjonal strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny energiteknologi. I dag er målet at alle landets 2,6 millioner husstander innen 2019 skal være utstyrt med smarte målere for å utnytte strømnettet mer optimalt. Det kan gi en ny hverdag, og en lavere strømregning, for deg og meg.

Bruk strøm når det er billigst

Tenk deg at du har en datamaskin i sikringsskapet som hjelper deg å styre strømforbruket slik at den slår på vaskemaskinen og lader den nye elbilen din når strømmen er billigst. Med en app, et lite program, på mobiltelefonen din eller lesebrettet kan du fjernstyre alt som går på strøm i hjemmet ditt selv om du selv er langt unna. Strømstyring vil gi deg lavere strømutgifter pr. år – opptil ti prosent, er det hevdet. Men det er lite i forhold til hva storsamfunnet kan spare ved å slippe å bygge ut nye reservekraftverk og oppgradere strømnettet, samt å kunne bruke hele energiforsyningen smartere enn man gjør i dag.

For at du skal kunne utnytte det nye, smarte nettet slik som beskrevet over, må du få montert en liten datamaskin i sikringsskapet ditt. Det blir en såkalt AMS-enhet – det står for «avansert måle- og styringssystem». Den erstatter strømmåleren og sender automatisk avlesning av forbruket ditt til nettselskapet. Den vil gi deg nøyaktig prisinformasjon og muligheten for å styre mange av de elektriske apparatene dine. Enheten blir montert av nettselskapet ditt, og kostnadene vil bli trukket over nettleien.

Også strømbruk har rushtid

I dag er det slik at kraftleveransen til husholdningene er størst om morgenen mellom klokken 08 og 10, om ettermiddagen når folk kommer hjem fra arbeidet mellom klokken 16 og 18 – og selvfølgelig i ekstreme kuldeperioder. Da blir også strømmen dyrest. Så det er selvfølgelig ikke smart å sette i gang vaskemaskinen akkurat da. Med smartgrid og en AMS kan husholdningsmaskinen din eller varmtvannstanken din settes i gang når strømforbruket er lavere og billigere. Strømforbruket vil jevne seg ut over døgnet, og behovet for å bygge ut kraftnettet blir mindre. Sammenlign det med veinettet inn til de store byene. I rushtiden om morgenen og ettermiddagen er veinettet overbelastet, men resten av døgnet er kapasiteten mer enn tilstrekkelig.

Åpner nye muligheter

Andre muligheter AMS og smart grid gir, er at hus som produserer elektrisitet (plusshus, for eksempel med solcellepaneler på taket) kan levere tilbake til nettet. Netteierne har bygget infrastruktur som skal overføre elektrisk kraft én vei – fra de s

Les også

Den industrielle revolusjon skjer NÅ

tore produsentene til forbrukerne. Nå skal strømnettet kunne ta imot kraft. Forholdene for solkraft er bedre i Norge enn man skulle tro. Om vinteren er det ikke mye solenergi å hente i Norge, men i løpet av året er det nesten like mye solinnstråling i Sør-Norge som i Nord-Tyskland. Og særlig om våren er det mye, akkurat i den perioden vannkraftverkene er i vårknipe og magasinene begynner å tømmes.

Nå ser vi at solceller kan konkurrere med dyrere bygningsmaterialer på tak og veggerMed lave kraftpriser vil ikke solcelleanlegg kunne konkurrere med strøm levert fra nettet i Norge slik som i Tyskland. Derimot vil solstrømanlegg være en uunnværlig del i nullenergihus og plusshus for at de skal være selvforsynt med elektrisk kraft.

‒ Energieffektivisering av bygg vil være den store driveren for solceller i Norge. Nå ser vi at solceller kan konkurrere med dyrere bygningsmaterialer på tak og vegger, sier Grete Håkonsen Coldevin i Smartgridsenteret.

Helseovervåking

Det at alle husstander i Norge kobles til nettet via AMS-boksene og smartgrid, kan også åpne for en rekke andre muligheter. Å være kontinuerlig koblet til internett på denne måten, åpner for en toveiskommunikasjon mellom hjemmet ditt og mange andre aktører. I forskningsinstitusjoner jobbes det for eksempel allerede med muligheter for å koble helsetjenester til dette nettet. Pleietrengende og kronisk syke kan i fremtiden ha en mulighet til en «overvåking» i sitt eget hjem som betyr at alarmen går hos mottageren hvis man faller på gulvet eller hvis det oppstår andre akuttsituasjoner.

 1. Les også

  Produserer halve strøm-forbruket på eget tak

 2. Les også

  Steker mat med solstråler

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  NVE justerer omstridt forslag: Slik blir den nye nettleien

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Det er lurt med rushtidsavgift i stikkontakten

 3. ØKONOMI

  Smart fremtid: Tesla-eiere kan selge strøm fra batteriet

 4. ØKONOMI

  Tre av fire må betale mer i nettleie neste år

 5. FOTBALL

  Klubblederen fikk en spinnvill idé. Nå bygges solcellepanel for 30 millioner kroner.

 6. ØKONOMI

  Solenergi fra norske hjem er firedoblet på ett år