Bistandsadvokat: - Det er sjelden man ser en så alvorlig sak

Den nå 15 år gamle jenta skal ha blitt voldtatt av sin far gjentatte ganger over flere år. Hun turte ikke å si i fra til noen før farens samboer havnet på sykehus.

Harald Stabell forsvarer mannen i 30-årene som er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre døtre. Saken starter i Gjøvik tingrett 19. mars.

I en periode over fire år skal en familiefar ha utsatt sine tre unge døtre for gjentatte seksuelle overgrep.

Den verste saken de har sett, sier flere kilder i barnevern og rettsvesen til Aftenposten. Barna ble truet til taushet. Hvis noen visste, var det ingen som gjorde noe.

Når saken starter i Gjøvik tingrett torsdag er det kun ord mot ord. Ingen tekniske eller biologiske spor bekrefter døtrenes historier. Det er dommeravhørene som skal tale jentenes sak.

Hun var ni år gammel

Tiltalte, som er i 30-årene, har tre døtre med tre forskjellige kvinner. Ingen av forholdene varte, men han hadde jevnlig samvær med barna sine frem til han ble pågrepet.

— Det er sjelden man ser en så alvorlig sak. Det har vært veldig vanskelig, både for barna og de tre mødrene. De gruer seg selvfølgelig til rettssaken og ser frem til den er over, sier jentenes bistandsadvokat, Inger Marie Støen.

Det første overgrepet skal ha funnet sted i 2009, da den eldste datteren var ni år gammel. Overgrepene skal ha fortsatt i fire år på flere ulike adresser.

Ifølge tiltalen var det voldtekter. Flere gjennomførte samleier. Hun ba ham slutte, prøvde å komme seg løs, men han holdt henne fast til han anså seg ferdig, ifølge tiltalen.

Ingen varslet

Et år senere skal han ha forgrepet seg på sin andre datter. Hun var åtte år gammel da han skal ha «skaffet seg seksuell omgang» ved å true henne og holde henne fast.

Fra tiltalen: «... Alt til tross for at hun sa hun ikke ville, ba ham om å slutte og gjorde den motstand hun turte og var i stand til».

To og et halvt år senere skal det samme ha skjedd igjen. Den samme vinteren hadde han også seksuell omgang med sin minste datter, da seks år, ifølge tiltalen.

Etter det Aftenposten erfarer kjente ikke den lokale barneverntjenesten til familien de første årene. Hverken skolen, naboer eller andre i nær omgangskrets til barna, varslet om noe mistenkelig.

Den eldste sa i fra

Så skjedde det som fikk ballen til å rulle: Familiefarens nye samboer havnet på sykehus. Hun skal ha blitt banket opp av mannen i deres hjem sensommeren 2012. Ifølge tiltalen skal han ha skallet henne ned og dunket hodet hennes flere ganger i gulvet.

— Den eldste datteren fortalte da til en helsesøster at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Helsesøsteren meldte fra til barnevernet, som anmeldte forholdet til politiet i april 2013, sier statsadvokat Jo Christian Jordet til Aftenposten.

Kort tid etter ble familiefaren pågrepet og satt i varetekt. Der ble han sittende i kort tid mens politiet lette etter bevis blant mannens eiendeler.

Alle tre døtrene var i dommeravhør i løpet av denne våren. Alle tre forklarte seg om fars seksuelle overgrep.

I ettertid har barnevernet vært involvert for å ta hånd om barna og gi bistand til mødrene, ifølge Aftenpostens opplysninger.

— Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte det per i dag. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere saker som pågår i rettsvesenet, sier barnevernlederen i den aktuelle kommunen til Aftenposten. Han er anonymisert av hensyn til barna.

Jentene slipper å vitne

Barnevernlederen sier på generelt grunnlag at overgrepssaker følger samme saksgang som andre saker barnevernet tar hånd om.

— De starter gjerne med en melding til barnevernet, hvor vi så går inn og undersøker og setter inn eventuelle tiltak. Vi har plikt til å varsle politiet ved mistanke om straffbare handlinger, uten at jeg kan si om det var tilfellet i denne saken.

Aftenposten vet at kvinnen som var barnevernleder da saken kom opp, skal vitne i Gjøvik tingrett. I tillegg skal helsesøsteren vitne, samt døtrenes mødre og andre i nær omgangskrets.

Døtrene slipper å forklare seg foran dommerne i tingretten. De er alle under 16 år, og da sier loven at det er tilstrekkelig å spille av dommeravhørene. De ble gjennomført i april for to år siden, da jentene var 13, 10 og 6 år gamle.

Tiltaltes forsvarer, Harald Stabell, ønsker ikke å kommentere saken før hovedforhandlingen starter i tingretten. Mannen er ikke tidligere straffedømt, men risikerer nå flere års fengsel for overgrepene han er tiltalt for.

nina.selbo.torset@aftenposten.no