Norge

Dette er Søreides seks grep for å møte de nye truslene

Forsvaret må gjennom en stor endring - lynkjapt. Her er grepene forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ta.

Forsvarets evne til å rykke ut er i dag alt for svak i mange av avdelingene. Flere profesjonelle i nøkkelkposisjoner skal heve reaksjonsevnen. Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvarets mediearkiv

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

I januar konstaterte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at Forsvaret må endevendes for å møte morgendagens trusselbilde. Aftenposten oppsummerte årsakene i ni punkter.

Mandag kveld — i Oslo Militære Samfund - forteller forsvarsminister Ine Eriksen Søreides hvilke grep hun vil ta.

Vi har oppsummert grepene i seks punkter.

1)Henter hjelp fra McKinsey

McKinsey er et internasjonalt, privat konsulentselskap som leies inn av firmaer som har havnet i økonomisk uføre, eller som ber om hjelp til å endre strategi. Store kunder i Norge har vært Statoil, Telenor, DNB og mediehus.

Nå sier Søreide at hun «ikke er redd for å søke hjelp hos eksterne konsulenter», og ber McKinsey hjelpe med å omstille og effektivisere Forsvaret innenfor «utvalgte funksjoner». En slik funksjon er forvaltning.

— Dette skal ikke gå ut over den operative evnen, garanterer Søreide.

2)Tettere samarbeid med det sivile samfunn

Hvor raskt Forsvaret skal kunne reagere på trusler utenfra skal ikke lenger bare være opp til det militære selv. Når målet er å ramme kritiske samfunnsinstitusjoner, for å svekke norsk forsvarsevne, må det sivilt-militære samarbeidet styrkes i alle ledd, sier Søreide. Stikkord: transport, logistikk og utdanning.

— Jeg mener veien kan bli for lang dersom alle vi ansetter skal gjennom befalsskole og krigsskole for å få fast jobb og begynne å virke, sier forsvarsministeren.

3)Lokalpolitikk skal få mindre makt over Forsvaret

Kortsiktige, lokalpolitiske seire har bidratt til et forsvar som i dag ikke kan finansieres, som holder til på for mange steder, og som ikke kan takle morgendagens oppgaver. Søreide erklærer at tiden for denne politikken er forbi. Nå skal rene militære behov styre.

4)Flere profesjonelle skal bære slagkraften

I dag koster det 1,7 millioner kroner å utdanne en skytter på en stormpanservogn av typen CV-90 - bare i ren ammunisjon. Samtidig skifter profesjonelle soldater stilling i gjennomsnitt hver 14. måned.

For å stanse sløsing med penger og utdannelse oppretter Forsvaret et eget korps av spesialister, altså folk med avgjørende spisskompetanse, som skal være i samme stilling over lang tid.

5)Lover mer penger

Søreide lover at Regjeringen skal fortsette å øke bevilgningene til Forsvaret - noe skeptikere hevder at egentlig ikke har skjedd. - Vi må se på muligheten for å øke bevilgningene mer enn vi gjør, sier Søreide. Hun minner om at NATOs ambisjon er at hvert medlemsland skal bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar, og at Norge er langt unna dette. I dag ligger Norge på 1,2 til 1,3 prosent.

6)Flere offiserer klare til kamp

I årevis har forsvarsledelsen pekt på at det er for mange offiserer i Norge som har «ikke-stridende» funksjoner. At det er for mange som sitter på et kontor sammenlignet med dem som skal lede soldater i kamp. Nå sier Søreide:

«Forsvaret – som først og fremst skal produsere operativ evne – må finne en riktig balanse mellom offiserer i stabsfunksjoner og de som er i operative stillinger.»

Evne til å kunne rykke ut blir avgjørende

I desember 2012 gikk generalløytnant Robert Mood ut og fastslo at dagens forsvar er så svakt at det ikke kan gjennomføre operasjoner hjemme og ute samtidig.

— Hæren og Heimevernet må legges om, og avdelinger som ikke kan rykke ut på kort varsel, bør avvikles, sa Mood i Aftenposten.

Deler av Forsvaret vil miste sin relevans, om man ikke er i stand til å rykke ut, sier forsvarsminister Søreide. Foto: Marthe Brendefur, Forsvarets mediesenter

Slik svarer Søreide:

«I dag er det slik at deler av Forsvaret, uten at vi gjør endringer, vil miste sin relevans fordi det ikke er i stand til å etablere den nødvendige reaksjonsevnen.»

Og:

«Vi er ikke alene om dette. Alle europeiske land opplever nå den samme utfordringen med å få satt høy reaksjonsevne på et tilstrekkelig volum av styrker.»

Les også:

 1. Les også

  100 soldater i utlandet, kan kreve opptil 300 totalt.

 2. Les også

  Russlands skal bruke mer penger på militær opprustning enn velferd i 2015

 3. Les også

  Forsvarssjefens ni grunner til å endevende Forsvaret

Les mer om

 1. Forsvaret

Relevante artikler

 1. NORGE

  Forsvarsministeren lover betydelig større forsvarsbudsjett

 2. NORGE

  Offisersforbund: Stemningen i Forsvaret i dag er ikke god

 3. NYHETSANALYSE

  Nyhetsanalyse: Forsvaret har aldri kunnet forsvare Norge

 4. NORGE

  Forsvarssjefen om Regjeringens langtidsplan: Bra, men de tar større risiko enn jeg ønsket

 5. NORGE

  Regjeringen vedtok kutt i Hæren fem uker før forsvarssjefens krisevarsel

 6. NORGE

  I dag legger Regjeringen frem Forsvarets langtidsplan