Norge

Gode pedagoger vil ikke havne i situasjoner der de må bruke makt

Gode pedagoger vil ikke havne i situasjoner der de må bruke makt, mener barnepsykolog Willy-Tore Mørch og professor i barnehagepedagogikk Elin Eriksen Ødegaard.

  • Kristin Jonassen Nordby
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Barnehageansatte opplever stadig vanskelige situasjoner der barn nekter å gjøre som den voksne vil. Barnehager har ulike grenser for når det er greit å bruke tvang. Fylkesmannen i Vestfold etterlyser retningslinjer for maktbruk fra Utdanningdirektoratet og viser til fire faktiske eksempler fra barnehager.

Vi har bedt professor i barnehagepedagogikk ved Høyskolen i Bergen, Elin Eriksen Ødegaard, og psykolog Willy-Tore Mørch, professor ved Universitetet i Tromsø, vurdere disse eksemplene:

Les hele saken med abonnement