Norge

– Produserer allerede energi fra «umulig kilde»

Anerkjente fysikere benekter at det er mulig. Men oppfinneren Andrea Rossi hevder at han nå produserer én million watt ved hjelp av kald fusjon for en kommersiell kunde – i en helt vanlig shippingcontainer.

I denne containeren har Andrea Rossi siden 2011, da bildet ble tatt, forsøkt å vise at kald fusjon fungerer. Nå hevder en uavhengig kilde overfor Aftenposten at containeren allerede er i drift for en kommersiell energikunde. Massimo Brega

 • Per Kristian Bjørkeng

En uavhengig kilde bekrefter overfor Aftenposten at kraftverket allerede er i drift hos en hemmelig kunde i USA.

Aftenposten skrev søndag om den mulige, eller umulige, energikilden kald fusjon. Dersom det viser seg at kald fusjon fungerer, kan dette være en mulig løsning på klimakrisen. Med kald fusjon vil det være mulig å kjøre en bil i mange måneder uten påfyll av drivstoff. Det eneste som «forbrukes» er noen få gram nikkel og hydrogen, som omdannes til andre isotoper. Dette skal skje uten hverken skadelig avfall eller stråling. Energien fra denne vesle isotopforandringen er enorm – vel å merke dersom det hele ikke skyldes målefeil og alt er et luftslott. Et flertall av dagens fysikere ser ut til å mene at kald fusjon er umulig.

Nå hevdes det at et mulig kommersielt gjennombrudd, og en eventuell bekreftelse på om kald fusjon overhodet virker, kan komme allerede innen et års tid. Såkalt LENR (Low Energy Nuclear Reaction) er bekreftet av en rekke små forskergrupper i mange land, men de færreste har fått resultater som er kommersielt interessante. Mange av tilhengerne tror at skeptikerne, som utgjør størsteparten av det vitenskapelige miljøet, ikke vil anerkjenne kald fusjon før teknologien får et kommersielt gjennombrudd.

Umulig å ta patent

Den kontroversielle, selvlærte italienske oppfinneren Andrea Rossi har lenge hevdet at han har funnet en metode som er så effektiv at kald fusjon allerede er kommersielt konkurransedyktig. Deler av metoden holder han hemmelig, primært fordi USA nekter å godkjenne patentering av LENR-teknologi (selv om patenter godkjennes i Europa). Patentkontoret i USA viser til at LENR er fysisk umulig, etter at fysikernes organisasjon i 1989 vedtok at teknologien umulig kan fungere. Les mer om dette i Aftenpostens Innsikt-artikkel om saken i går.

en stor konferanse i Italia tidligere i vår kom det frem at det anerkjente amerikanske investeringsfondet Cherokee Fund har investert i to forskjellige LENR-selskaper. Fondets leder Tom Darden har tidligere investert i rundt 100 ulike miljøprosjekter gjennom flere tiår. I løpet av én måned i fjor fikk han henvendelser fra tre ulike LENR-aktører som uavhengig av hverandre hadde prosjekter de mente han burde investere i.

— Hadde jeg ikke fått telefonene fra uavhengige kilder, ville nok jeg, i likhet med de fleste andre, bare konkludert med at dette måtte være tull. Jeg hadde jo lest artiklene fra 1989.

Andrea Rossi (t.v.) er svært kontroversiell blant verdens fysikere, men ser nå ut til å ha klart å etablere seg nok til at det anerkjente miljøfondet Cherokee vil satse på ham. Massimo Brega

Har «vært nær» gjennombrudd siden 2011I stedet har Cherokee nå valgt å investere stort, blant annet i Rossis prosjekt. Darden har etablert selskapet Industrial Heat for formålet. Det viktigste de har gjort, er å kjøpe opp teknologien til oppfinneren Rossi, som helt siden 2011 har hevdet at han har arbeidet med en standardisert produksjonsenhet. Inne i en vanlig godscontainer skal den kunne produsere hele 1 megawatt. Til sammenligning trenger solceller omtrent 20 målfor å produsere like mye strøm. Rossi har flere ganger siden 2011 vist containeren for pressefolk, uten at noe gjennombrudd er uomtvistelig dokumentert. Gang på gang har det vist seg å være vanskelig å få til pålitelig drift. Skeptikerne mener dette beviser at kald fusjon er oppspinn. LENR-tilhengerne viser til at dette skyldes at man ikke kjenner noen fysisk forklaring bak kald fusjon og at det derfor er svært vanskelig å skru sammen en fungerende enhet.

Men nå skal utviklingen ha kommet så langt at en kommersiell kunde allerede tester kraftutbyttet fra containeren til Industrial Heat. Industrial Heat har inngått en avtale med den hemmelige kunden, som i dette øyeblikk skal få levert damp fra kald fusjon-kraftverket til sin fabrikk. Leveringen skjer som del av en 400 dager lang test av påliteligheten til LENR-enheten.

– Leverer energi nå

Hvis det viser seg at Industrial Heat kan levere en tjeneste som er så pålitelig at den klarer å levere døgnkontinuerlig damp 365 av testperiodens 400 dager, vil gründerselskapet få betalt for varmen containeren har produsert i perioden. Den industrielle kunden har en tradisjonell leverandør av damp som backup, i de tilfellene hvor Industrial Heat ikke klarer å levere.

Rossi selv er ikke tilgjengelig for pressen, men ytrer seg via sitt nettsted Journal of Nuclear Physics. Der understreker han stadig at ingen konklusjoner kan trekkes før testperioden, som begynte for tre-fire måneder siden, er helt overstått. Men Aftenposten får bekreftet fra en annen, uavhengig kilde at produksjonsenheten er en realitet og at den hemmelige kunden faktisk kjøper inn damp. Denne kilden har tung vitenskapelig bakgrunn i relevante fag, har selv vært til stede og kunne inspisere containeren. Årsaken til at vedkommende ikke vil stå frem med navn, er at det regnes som svært farlig for karrièren å omfavne det høyst kontroversielle fenomenet kald fusjon. Samtidig er tiltroen så stigende at Forsvarets forskningsinstitutt i går gikk ut i Aftenposten og ba Forskningsrådet hente frem lommeboken for å finansiere forskning på LENR.

Enhetene driver seg selv

LENR virker angivelig ved å sette hydrogen og et metall som nikkel sammen i en reaktor og så tilsette energi. Det store spørsmålet er om prosessen faktisk produserer mer energi enn hva forskerne putter inn. For å være kommersielt drivverdig, må den gi minst tre ganger mer energi enn hva som settes inn.

I fraktcontaineren skal det nå stå mange såkalte E-Cat-enheter. Andrea Rossi rapporterer at han har utviklet systemet slik at energien som utvikles av en E-Cat kan brukes til å gi energi til andre enheter i containeren. Dermed er det ikke nødvendig å tilføre energi hele tiden, og containeren kan i lange perioder gå i såkalt selvdriftsmodus. Dette betyr at virkningsgraden blir mange ganger høyere enn tre, og at teknologien dermed skal være tilsvarende mye mer kommersielt interessant.

Forsvarets forskningsinstitutt vil satse

I mellomtiden fortsetter en rekke forskergrupper å fatte interesse for LENR. Siste nytt er et forsøk fra Kinas institutt for atomenergi (heller ikke dette er fagfellevurdert) som klarte å bekrefte at kald fusjon fungerer, riktignok med en langt lavere energiproduksjon enn det Rossi forteller om.

Aftenposten understreker at Rossi helt siden 2011 har hevdet å være like ved et kommersielt gjennombrudd for LENR. Det hevder han også nå. Det nye er at en uavhengig kilde kan bekrefte at forsøket faktisk eksisterer og ser ut til å fungere godt. Dette må likevel ikke forstås som en endelig bekreftelse på at LENR kan bli en fungerende energikilde.

Les også: Aftenpostens Innsikt om kald fusjon

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  «Umulig» energi til salgs: Hevder å selge varme fra kald fusjon billigere enn alt annet

 2. ØKONOMI

  Solenergi fra norske hjem er firedoblet på ett år

 3. NORGE

  Ordføreren bærer på en biodrøm: - Der håper vi fabrikken skal ligge

 4. A-MAGASINET

  - Selv på Svalbard er solenergi lønnsomt

 5. VERDEN

  Lakselus, sykdom og høye kostnader tvinger produksjonen av fisk ut av havet og opp på land

 6. ØKONOMI

  Disse rørene kan bli fremtidens superfremkomstmiddel