Norge

Utøya-naboene: - Slik som AUF har fått Utøya tilbake, må naboene få Utstranda tilbake.

– Staten gir oss dessverre ikke noe annet valg enn å ta saken videre til retten, sier Utøya-naboene etter at staten ikke vil flytte plasseringen av Utøya-minnesmerket.

Illustrasjonsbilde av kunstverket som vant konkurransen om et minnesmerke for 22. juli på Sørbråten. Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB Scanpix
  • NTB

– Vi synes det er grovt at staten prøver å neglisjere de skadene et minnested, midt i vårt nabomiljø, vil ha for naboene. Istedenfor å utsette oss for ytterligere psykiske skader hadde vi satt pris på om staten hadde prøvd å hjelpe lokalbefolkningen langs Utstranda, skriver naboene i en pressemelding.

Det var naboene som hjalp livredde AUF-ungdommer å flykte fra Anders Behring Breiviks massakre 22. juli 2011.

I sitt tilsvar til det varslede søksmålet fra naboene konkluderer staten ved Regjeringsadvokaten med at et minnesmerke ved Sørbråten ikke bryter med naboloven. Staten har imidlertid forståelse for at et minnesmerke på det valgte stedet oppleves som en belastning.

  • Regjeringen tilbyr å forkaste 22. juli-minnesmerke

Naboene mener på sin side at prosessen som ledet frem til Sørbråten-plasseringen av kunstverket «Memory Wound», er gjennomført uten nødvendig kunnskap om konsekvenser for nærmiljøet og at det best egnede stedet er vurdert på feil grunnlag.

Illustrasjonsbilde av kunstverket som vant konkurransen om et minnesmerke for 22. juli. Vinneren er den svenske kunstneren Jonas Dahlberg.

– En rettssak vil være en veldig stor belastning også for naboene, i tillegg til alle etterlatte og berørte. Men for at vi ikke skal bli påført ytterligere skader er vi tvunget til å gå til rettssak. Staten gir oss dessverre ikke noe annet valg enn å ta saken videre i retten. Slik som AUF har fått Utøya tilbake, må naboene få lov til få Utstranda tilbake, avslutter naboene.

50 år lang leiekontrakt

Samtidig som Utøya-naboene planlegger rettssak mot staten om plasseringen av 22. juli-minnesmerket på Sørbråten, kan det bli vanskelig for staten å komme seg ut av den 50 år lange leiekontrakten.

Statsbyggs avtale med Sørbråten ble underskrevet med grunneieren i 2013 og varer i 50 år uten mulighet for oppsigelse, melder NRK. Statsbygg har siden kontraktsinngåelsen betalt grunneieren 22.500 kroner i måneden for å leie odden på Sørbråten og området rundt.

Minnestedet skulle etter planen stå ferdig i sommer, men Utøya-naboenes protester mot plasseringen har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket.

I et forsøk på å komme naboene i møte, har regjeringen tilbudt å skrote det omstridte minnesmerket «Memory Wound», men det er plasseringen og ikke minnesmerket naboene ikke vil akseptere.

Det kan imidlertid bli vanskelig å endre plasseringen. Statsbygg kan ikke uten videre gå ut av kontrakten, fastslår jusprofessor Sverre Blandhol ved Universitetet i Oslo.

– I utgangspunktet har Statsbygg inngått en tidsbegrenset leiekontrakt som varer i 50 år. Det er ikke sagt noe alminnelig om oppsigelse i kontrakten, så da er de bundet av avtalen med grunneier, sier Blandhol.

– Ikke riktig

Det medfører ikke riktighet, mener Utøya-naboene. Anne-Gry Ruud som er styremedlem i Utstranda velforening, sier det i et punkt i leieavtalen fremgår at leiekontrakten vil bortfalle dersom leietager ikke får godkjent tillatelse til oppføring av minnested innen tre år.

– I tillegg strider det mot kontrakten at leietager ikke skal forringe leieobjektet og unødig sjenere naboer, understreker Ruud.

Hun peker på at denne fristen gikk ut 15. mars i år, men at vedtaket om offentlig plan ikke ble gjort før 5. april og at byggesøknadene ikke er godkjent i Hole kommune. Det gjør kontrakten ugyldig pr. 15. mars, sier hun.

– Det bør jo ellers stilles kritikk til staten ved Statsbygg som inngår mangelfulle kontrakter og at «naboene» ikke skal lide unødig last på grunn av statlig inkompetanse, skriver Ruud i en e-post til NTB og NRK.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skriver i en e-post til NRK at det ikke er aktuelt med noen omkamp om selve plasseringen.

Les mer om

  1. Utøya
  2. 22. juli