Arkivverket har lagt ut svært mange nordmenns personnumre på nettet

Gammel grunnbok med opplysninger om hvem som har kjøpt eiendommer frem til begynnelsen av 1990-tallet, inneholder haugevis av nordmenns personnumre. En mindre god løsning, mener Datatilsynet.

Personnummeret er her sladdet. Men Arkivverket har ikke sladdet personnumrene. Vi har også sladdet andre opplysninger som kan identifisere personen her.

Personnummeret ditt er ikke noe du bør gi til hvem som helst. Om noen har tenkt å begå ID-tyveri, kan et personnummer være veldig hendig.

Derfor reagerer Borghild Bang på at Arkivverket har lagt ut personnummeret til en lang rekke nordmenn åpent på nettet.

Hun grunnla Facebook-gruppen «Smugling, svindel og nettsteder». Målet er blant annet å bekjempe ID-tyveri.

– De skal ha ros for en nyttig tjeneste, men det er kjedelig at personnummeret følger med. Det er et hull som bør tettes, mener hun.

Bang har selv funnet personnummeret til et familiemedlem.

Kan gjelde eiendomskjøpere i en 30-årsperiode

Tjenesten Arkivverket har lagt på nett er gammel grunnbok, hvor du kan få informasjon om hvem som kjøpte eiendommer, når de gjorde det og hvor mye de betalte. Personnummeret følger altså med på kjøpet.

Borghild Bang

Også tidligere var det mulig å få innsyn, men da måtte man gå via noen av de ansatte i statsarkivene.

– Det er noe helt annet når det ligger åpent for hele verden på nettet, kommenterer Borghild Bang.

Det er lagt inn et system som skal forhindre masseinnhøsting av informasjon, men det er ikke vanskeligere enn at når du har funnet dokumentet, skriver du et navn, en e-postadresse og huker av for at du ikke er en robot.

Fødselsnummeret ble innført i 1964, så dokumenter fra før det vil ikke inneholde personnummer. Og det er ikke sikkert at alle dokumenter etter det heller inneholder personnummer.

De nyeste tinglysingene som er lagt ut fra gammel grunnbok, er fra begynnelsen av 90-tallet.

Stjal TV 2-Nørves ID: Fikk to år og åtte måneders fengsel

Dette svarer Arkivverket

Trine Melgård, kommunikasjonsdirektør i Arkivverket, sier årsaken til at de har lagt dette ut på nett, er at en fjerdedel av henvendelsene deres er spørsmål om eiendom.

På spørsmål om at personnummer blir eksponert, svarer hun at personnummer ikke er taushetsbelagt og er heller ikke en sensitiv personopplysning.

– Vi har gjort flere tiltak for å unngå id-svindel som kryptering, ikke maskinleselig dokument, begrenset bestilling til kun ett og ett grunnboksblad, samt robotsjekk.

Hun viser også til at grunnboksbladene som inneholder personnummer, ikke ligger på en server hvor informasjonen kan «høstes».

– Filene produseres for hver bestilling og blir deretter slettet. Vi har også ulike muligheter for å begrense uthenting av grunnboksblad hvis vi ser det er nødvendig.

Hun har ikke tall på hvor mange nordmenn som har sitt personnummer liggende på et av grunnboksbladene.

Kim Ellertsen, juridisk direktør i Datatilsynet

Mener det ikke ulovlig, men uheldig

Kim Ellertsen er juridisk direktør i Datatilsynet. Han peker på at dersom dokumentene hadde vært publisert direkte på nettet, ville det trolig vært ulovlig. Men slik han ser på Arkivverkets løsning har «de sitt på det tørre».

Likevel mener Ellertsen at løsningen er uheldig.

– Dette er ikke innebygd personvern, og misbrukspotensialet er til stede. Det er en mindre god løsning for personvernet, og i en ideell verden burde det vært sladdet, sier Ellertsen.

Han vil også påpeke at om du får fødselsnummer av noen, betyr ikke det automatisk at du har med rett person å gjøre.

PS! Aftenpostens journalist har også testet tjenesten og har funnet personnummeret til egne familiemedlemmer.

Hos nettvett.no kan du få noen tips for å forebygge identitetstyveri