Rekordmange har voldsalarm

1324 aktive voldsalarmer i Norge. Det er ny rekord.

Antallet voldsalarmer har det siste året økt med nesten 20 prosent. Ved utgangen av juni var det 1.324 aktive voldsalarmer her i landet, skriver Dagsavisen.

De aller fleste som får voldsalarm er kvinner som utsettes for trusler fra tidligere ektemenn og kjærester.

En av sju er menn

Men også mange norske menn har behov for beskyttelse. 192 — nesten 15 prosent - av de aktive voldsalarmene i Norge bæres av menn, viser nye tall fra Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT).

Seniorrådgiver Ingvild Hoel i Politidirektoratet sier hun antar at de fleste mennene med voldsalarm har denne ekstra beskyttelsen fordi de er vitner i kriminalsaker.

To drap

Informasjonsansvarlig Maya Brenna Nielsen i Krisesentersekretariatet mener terskelen for å få voldsalarm må være lav.

Hun hunderstreker at det er viktig at voldsalarmen ikke fungerer som eneste beskyttelse.

Med få månederes mellomrom ble

Les også

Alarmfeil før to drap

, en 46-åring på Gjøvik og en 23-åring i Nodeland utenfor Kristiansand, drept. De brutale drapene viste at

Les også

Kjente til svakhetene

.

Flere politikere er også utstyrt med voldsalarm. Det samme er noen mødre med psykisk syke sønner.

Besøksforbud

Samtidig som antall voldsalarmer øker, blir det færre anmeldte brudd på ilagte besøksforbud.

Ifølge Politidirektoratet var det 876 registrerte brudd på oppholds— og besøksforbud i fjor, mot 939 året før og 931 i 2004.

Antallet aktive voldsalarmer i Norge øker kraftig.