To trebroer ble anbefalt forsterket etter forrige brokollaps i 2016. Det skal ikke ha blitt gjort.

Verken Tretten eller Blakkisrud bru er fulgt opp som anbefalt. Nå har Statens vegvesen besluttet å stenge 14 fagverksbroer i tre.

Tretten bro i Gudbrandsdalen kollapset mandag morgen. En personbil og en lastebil befant seg på broen. Ingen kom til skade.

Mandag kollapset Tretten bru i Gudbrandsdalen. Nå vil Statens vegvesen stenge 14 tilsvarende broer.

Det er imidlertid ikke første gang en slik bro i tre ramler sammen. I 2016 kollapset Perkolo bro ved Sjoa. Årsaken var alvorlig feil i planleggingen av broen. Én person knakk ryggen.

Etter dette ble 12 slike fagverksbroer i tre undersøkt og kontrollert. Hensikten var å se etter alvorlige feil. Rapporten var klar i 2016. Ekspertene kom med to anbefalinger for Tretten bro, som altså kollapset mandag morgen.

Én av anbefalingene var å forsterke knutepunktene på broen. Hverken Veivesenet eller fylkeskommunen finner dokumentasjon på at det er blitt gjort.

Men Tretten bro er ikke den eneste broen som trolig ikke er blitt fulgt opp slik rapporten anbefalte.

Har ikke fulgt anbefalingene

Også på Blakkisrud bro ved Eidsvoll ble det anbefalt å forsterke knutepunktene. I likhet med forsterkningene på Tretten bru, levde de ikke opp til nyere krav, ifølge rapporten.

I 2010 ble det innført nytt regelverk for planlegging av broer. Både Blakkisrud bru og Tretten bru er prosjektert etter det gamle regelverket. Derfor ville Statens vegvesen gjøre tiltak på disse broene slik at de tilfredsstilte det nye regelverket.

Slik så Tretten bro ut tirsdag.

«Det anbefales å vurdere forsterkning av enkelte knutepunkter, i første omgang på Blakkisrud bru og Tretten bru».

Videre står det:

«Her er det ingen prosjekteringsfeil, men i henhold til gjeldende regelverk er sikkerheten mot enkelte sprø bruddmekanismer, som tidligere ble kontrollert mer indirekte, for lav.»

Men: Statens vegvesen, som har ansvar for Blakkisrud bru, finner ingen dokumentasjon på at det er utført forsterkninger på denne broen etter 2016.

Det bekrefter Cato Løkken, ansvarlig for vedlikehold og drift i Statens vegvesen, Region Øst. Nå er Blakkisrud bru én av de 14 broene Statens vegvesen vil stenge.

Under kan du se oversikten over broene. Stengningene trer i kraft så raskt som mulig.

– Sikkerheten har førsteprioritet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener avgjørelsen er riktig.

– Jeg synes det virker fornuftig at Statens vegvesen nå følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende broene, frem til de vet mer om årsaken til kollapsen. Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier han i pressemeldingen.

Stengningene vil få trafikale konsekvenser i de aktuelle områdene.

– Det beklager vi, men slik vi vurderer situasjonen nå, har vi ikke noe annet valg. Sikkerheten har førsteprioritet. Det sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Beslutningen støttes av Innlandet og Viken fylkeskommuner.

– Vi håper å kunne åpne broene igjen så raskt som mulig, men det vil blant annet avhenge av når vi vet mer om årsaken til brokollapsen på Tretten, sier Hovland.

Omkjøringer vil bli skiltet. Trafikantene bes følge med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har bedt Sintef granske brokollapsen på Tretten. Hendelsen skal også etterforskes av politiet.