Norge

30 prosent fikk ja til asyl

I januar innvilget Utlendingsdirektoratet (UDI) i alt 321 søknader om asyl. Nesten én av tre som fikk opphold var afghanere, mens én av fem var fra Syria.

Halvparten av asylsøkerne i 2015 fikk opphold. Flere hundre fikk ikke sin søknad behandlet, og ble busset ut av Norge.
  • Ntb

77 eritreere og 61 syrere fikk sin søknad innvilget. Flest avslag fikk asylsøkere fra Egypt med 31. Ingen egyptere fikk opphold.

Totalt behandlet UDI 1.068 søknader om asyl i januar, noe som gir en innvilgelsesandel på 30 prosent. Blant søknadene som ble realitetsbehandlet fikk 75 prosent opphold.

Ble grillet om norsk asylpolitikk

Les også

Solberg fikk kjørt seg i BBC utspørring

Halvparten fikk opphold i 2015

I hele fjor ble 6.267 asylsøknader innvilget, noe som gir et månedlig snitt på 522.

Innvilgelsesandelen lå i 2015 på 53 prosent totalt og på 75 prosent i gruppen som fikk søknaden behandlet.

247 søkere reiste eller gikk under jorden

Gruppen som ikke får saken realitetsbehandlet, er blitt større siden i fjor. I januar fikk 246 asylsøkere avslag etter Dublin-forordningen, mens 145 personer ikke fikk søknaden behandlet fordi de kunne returneres til et trygt tredjeland.

I 247 av sakene ble søknaden trukket fordi asylsøkeren forlot landet eller henlagt fordi norske myndigheter ikke vet hvor søkeren befinner seg.

Økende debatt om asylpolitikken:

Les også

Ap: - Regjeringen holder tilbake opplysninger om og konsekvenser av innstramming

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa