Fikk pris for kamp for uskyldig dømte

Tore Sandberg har satt rettsapparatet på tiltalebenken. I går fikk han Amnestyprisen 2006 for sin intense innsats for justismordofre.

  • Forf>ingar Storfjell (foto)
  • <forf>knut H. Leknes <

Gjennom sitt utrettelige motstrømsarbeid har han maktet å tvinge det norske rettsapparatet til å erkjenne grove feil, fastslår Amnestys priskomité. Hans innsats i Per Liland— og Fritz Moen-sakene beskrives som prinsippfast, uselvisk og oppofrende. "Sandbergs vilje og evne til å avdekke maktmisbruk i systemet har vært usvikelig", skriver komiteen. En stolt og glad Sandberg tok i går kveld imot prisen på Amnestys landsmøte på Lillehammer. - Det er en enestående ære å få tildelt en slik pris med en slik begrunnelse. Det betyr veldig mye at en så anerkjent organisasjon som Amnesty gir meg en pris for arbeidet jeg har gjort, sier prisvinneren.Amnesty håper at prisen kan være inspirasjon for Sandberg og andre til å fortsette kampen for å renvaske uskyldige. Det var ikke mange som trodde på ham da han startet arbeidet med å få Lilands sak gjenopptatt.- I de etablerte miljøene sa de at det bare var å glemme hele saken, de mente det var bortkastede ressurser. Jeg utfordret et kanonlag av folk, minnes han.

Ydmykhet!

Nå forventer Sandberg at rettsvesenet lærer av uretten som ble begått mot Moen og Liland.- Disse sakene viser at aktørene i rettssystemet må lære seg ydmykhet. At de ikke setter seg på sin høye hest. Domstolene må lære seg å behandle alle med respekt, og til å ha en kritisk holdning til alle involverte, også til det politiet legger frem, sier han.Han er rystet over politiets og rettssystemets behandling av Moen, og håper på en skikkelig granskning av alle involverte. Ennå er det ikke avgjort om også domstolenes arbeid skal under lupen. - Vi kan ikke leve med en situasjon der det bare er Moen som skal bære konsekvensene av det som har skjedd. Hvis dommere har handlet mot bedre vitende i denne saken, må de straffes. Han har anmeldt flere høyesterettsdommere, og håper på riksrettssak.Han forventer en holdningsendring i rettsvesenet.- Påtalemyndigheten kjempet inn i det absurde mot gjenopptagelse. Det finnes en misforstått lojalitet i systemet. En del der mener at hvis det blir gjenopptatt for mange saker, mister folk tillit til systemet. For meg er det motsatt; tilliten til systemet øker når det finnes vilje til å gjøre noe aktivt for å rett opp feil.

- Det er en enestående ære å få tildelt en slik pris med en slik begrunnelse. Det betyr veldig mye at en så anerkjent organisasjon som Amnesty gir meg en pris for arbeidet jeg har gjort, sier Tore Sandberg.