Norge

Slik skal Jensen og hasjsmugleren (47) ha møttes første gang

En pågripelse i 1993 skal ha vært starten på et langt forhold mellom politileder Eirik Jensen (56) og hasjsmugleren fra Bærum.

Den 47-år gamle bærumsmannen som anklager Eirik Jensen for grov korrupsjon, har tidligere hatt narkotikaproblemer og er straffedømt en rekke ganger. På begynnelsen av 90-tallet ble han tatt for å kjøpe narkotika i Oslo sentrum, blant annet på Karl Johans gate. Bendiksby, Terje

 • Lene Li Dragland
 • Andreas Slettholm
 • Mathias Vedeler
 • Andreas Bakke Foss

21 år senere sitter begge fengslet. 47-åringen har innrømmet innførsel av rundt 20 tonn hasj, politilederen er siktet for grov korrupsjon.

I mars 1993 ble den 47 år gamle bærumsmannen pågrepet i Oslo for å ha solgt 97 gram amfetamin til en annen navngitt person.

Ifølge mannens forsvarer var det den nå korrupsjonssiktede politilederen Eirik Jensen som gjorde pågripelsen.

Etter varetekt

Bærumsmannen slapp ut fra varetekt etter en måned, og kontakten mellom de to ble da gjenopptatt.

Dette skal ha vært starten på et over 20 år langt forhold, ifølge 47-åringen.

— Forholdet mellom dem, både det vennskapelige og den andre delen, som handler om narkotika, startet med denne pågripelsen, sier mannens forsvarer Benedict de Vibe.

Bærumsmannen var da 26 år gammel, uten fast arbeid, og straffedømt fem ganger tidligere. Flere av dommene handlet om narkotikalovbrudd.

Les også:

Les også

En uskyldens Harry Hole?

Amfetamin fra luften

Noen måneder etter at Jensen og bærumsmannen skal ha opprettet kontakt i 1993, sprakk det som den gang var en av norgeshistoriens største narkotikasaker – den såkalte flydroppsaken.

Det var den nå korrupsjonssiktede politilederen som sto bak opprullingen, der store mengder amfetamin ble droppet med småfly over Sørlandet.

Eirik Jensen (t.v.) har gjennom sitt politivirke hatt tett kontakt med gjengmiljøene i Oslo. Her i 2011 i samtale med daværende Hells Angels-talsmann i Oslo, Ove Jørgensen Høyland. Storfjell Ingar

I rettssaken som fulgte ble det hevdet at bærumsmannen opptrådte som politiets provokatør i etterforskningen. Det ble ikke trodd i retten.Lørdag skrev Aftenposten at hovedmannen i saken har begjært saken gjenåpnet. 47-åringen fra Bærum benekter på sin side å ha vært provokatør, opplyser hans forsvarer.

Dom på 120 dager

I april 1994 sto bærumsmannen på tiltalebenken for forholdene som Jensen pågrep ham for ett år tidligere. Han ble frifunnet for befatning med 600 gram amfetamin, det alvorligste tiltalepunktet.

Han fikk imidlertid 120 dager fengsel for befatning med hasj og heroin, samt å ha eid en revolver med ammunisjon uten tillatelse.

« Han synes å ha kommet seg ut av narkotikamiljøet » , slo dommerne fast i april 1994.

Det viste seg å være feil.

Syvende gang

Året etter ble han igjen dømt for å ha kjøpt heroin flere ganger. Han hadde fortsatt ingen jobb, men oppga i retten at han hadde sluttet med narkotika og startet et firma som drev med rehabiliterte Mercedes-produkter i Norge.

Bærumsmannen ble dømt til 120 dager i fengsel og skal med det ha blitt domfelt for syvende gang.

Les også:

Les også

Politimesteren avviser å granske eget politidistrikt

Imidlertid ser ikke virksomheten i bilbransjen ut til å ha vært særlig lønnsom. Han hadde ingen inntekt siste halvdel av 1990-tallet, og betalte ikke skatt i hele perioden fra 1993-2002, ifølge skattelistene.

— Ga klar bane

Den 47 år gamle mannen hevder nå at Jensen har hjulpet ham og muliggjort hasjtransporter helt siden 90-tallet. Dette skal ha skjedd ved at Jensen ga ham politiinformasjon og fortalte ham når det var «klar bane».

Jensen stiller seg avvisende til alle beskyldningene. Hans forsvarer Jens-Ove Hagen kaller påstandene «vanvittige».

Hagen forteller at Jensen benekter enhver form for «irregulær adferd» i kontakten med 47-åringen.

- Vennskapsforhold

Han bekrefter imidlertid at de to har hatt kontakt gjennom lang tid og uttalte i forrige uke at Jensen har hjulpet bærumsmannen med rusproblemer.

— Så vidt jeg har oppfattet, medfører det riktighet at klienten min har hjulpet ham i diverse kriselignende situasjoner, sa Hagen.

Han vil ikke bekrefte at «vennskap» er riktig benevnelse på forholde de hadde.

— I motsetning til de Vibe er jeg avskåret fra å kommentere innholdet i min klientsforklaringer, sier Hagen.

Les også:

Les også

Mistenker at korrupsjon kan ha pågått i minst fem år

Jensens ekskone har tidligere fortalt til VG at Jensen var sammen med bærumsmannen på avrusning i Spania.

— Det er ikke riktig å kalle dem omgangsvenner, men de har i løpet av denne perioden hatt et vennskapsforhold. For eksempel stemmer nok det som tidligere er beskrevet om at Jensen var bekymret for min klients narkotikabruk, sier de Vibe.

Tjente millioner

Etter hvert ser det ut til å ha gått bedre med finansene til bærumsmannen, også ifølge offentlige registre.

Han starter opp et selskap som investerer i eiendom i 2004, og i 2007 har han over to millioner kroner i formue. Han investerer etter hvert også i andre bransjer, og formuen stiger til 11 millioner i 2011.

Da han ble pågrepet i desember 2013, tok politiet beslag i nesten to millioner i kontanter, flere biler og gjenstander av stor verdier hjemme hos bærumsmannen.

Siden 1988

De Vibe selv har vært mannens forsvarer helt siden 1988. Han har forsvart ham i de siste fire av åtte rettssaker han er domfelt i, senest tidlig på 2000-tallet for promillekjøring.

— Min kontakt overfor min klient har begrenset seg til de sakene der jeg har forsvart ham i retten, sier de Vibe.

 1. Les også

  «Derfor navnga vi politimannen Eirik Jensen»

 2. Les også

  Korrupsjonssiktede Eirik Jensen anker fengslingen

 3. Les også

  Grådighetens økosystem

 4. Les også

  Jensen levde med drapstrusler fra kriminelle i årevis

 5. Les også

  Eirik Jensen i 2009: «Jeg ramler utenfor politiets mal»

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politiet mener han har omsatt hasj for minst én milliard kroner - men har kun funnet verdier for ti millioner

 2. A-MAGASINET

  Den hemmelige «Operasjon Silent» snørte nettet rundt Eirik Jensen.

 3. NORGE

  Åpner for å skrote granskning av Oslo-politiet etter Jensen-saken

 4. NORGE

  Påtalemyndigheten ber om fire ukers varetekt for Eirik Jensen

 5. NORGE

  Eirik Jensen stanset en heroinliga i 2001. Nå slår fortiden tilbake.

 6. NORGE

  Lavere straffer for Cappelens hasjliga etter ankesak i Borgarting lagmannsrett