Norge

- Vil gi færre <br/>aksjesparere

Nå må du vite alt om aksjene dine. Skattebetalerforeningen venter kaos.

Administrerende direktør Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen tror de nye aksjeskjemaene vil føre til at færre sparer i aksjer.
  • Ida Halvorsen Kemp

Hverken aksjebeholdning eller utbytte på aksjer er automatisk ført opp i årets selvangivelse.

Du må selv overføre opplysninger fra et nytt skjema, RF-1088, som kommer i posten i disse dager.

Skjemaet viser verdien på aksjene dine, og hvilke skattepliktige utbytter og gevinster som følger med. Du mottar ett skjema for hvert selskap du eier aksjer i, og det er ført én anskaffelse pr. linje.

De med en viss aksjebeholdning kan derfor se frem til en ordentlig papirmølle før innleveringsfristen.

Nye regler

— Dette er det første året etter Skattereformen med nye regler for folk med aksjer. Det er mye feil i skjemaene som sendes ut, og det er et komplisert system. Hver eneste lille aksje skal ha sin verdi, sier Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Nilsen og Jon Stordrange, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, tror de nye reglene vil få store konsekvenser.

— De aller fleste bør ha gjort grunnarbeidet med å finne frem anskaffelsesverdier i fjor, da reglene ble kjent. Men vi har fått mange telefoner fra fortvilte kunder som ikke har sovet om nettene. Vi har hørt om medlemmer som har så store revisorutgifter at de overskrider verdien av aksjene de sitter med. Vi regner med at det vil bli færre private aksjonærer i Norge etter dette, sier Nilsen og Stordrange.

Fulle av feil

De første oppgavene som ble sendt ut er allerede trukket tilbake fordi de var fulle av feil.

Nye, korrigerte "Oppgaver for aksjer og grunnfondsbevis" sendes ut i disse dager, og fristen for innlevering er utsatt med ti dager.

Det er to ting du må sjekke når du mottar korrigerte skjemaer; Utbytte og anskaffelsesverdi.

Det er hva aksjen kostet da du kjøpte den som betyr noe. Denne verdien avgjør hva du kan ta ut i skattefritt utbytte, og skattepliktig gevinst ved salg, i år og senere år. Hvis du er usikker på om opplysningene i skjemaene du mottar stemmer, bør du dobbeltsjekke dem. Her kan du få hjelp til å finne riktig anskaffelsesverdi.

Når disse opplysningene er på plass, skal de føres over i selvangivelsen.

Har du spørsmål om aksjer eller selvangivelsen? Skattebetalerforeningen stiller til nettprat på Forbruker.no onsdag 18. april klokken 11.00