Norge

Rødlisting av rype: Jegere blir gjerne med på nasjonal vernedugnad

afp000843549.jpg Foto: Tor G. Stenersen

Rypejeger Knut Heien (80) deltar gjerne i en nasjonal dugnad der alle lar rypene være i fred – i for eksempel tre år.

  • Ole Magnus Rapp

I går fortalte Aftenposten at li— og fjellrype får status som rødlistet. Men også jegerne ønsker en god forvaltning.

Kan glede seg over fjellet - uten hagle

— De fleste friluftsfolk, jegere og grunneiere vil strekke seg svært langt for at rypebestanden skal være bærekraftig. Om det blir totalfredning, vil jeg fortsatt glede meg over fine fjellturer, uten hagle, sier jegerveteranen.

Rypejeger og friluftsmann Knut Heien (80) fra Hallingdal. Foto: Ole Magnus Rapp

Heien er fra Flå i Hallingdal og har jaktet rype i over 60 år, særlig i Troms og Finnmark. Han ser at bestanden stadig blir mindre, selv om det enkelte år er riktig mye rype lokalt.— Brå endringer i klimaet må ha en negativ virkning, der for eksempel tilgangen på insekter som mat reduseres. At også store smågnagerår uteblir, fører til at fjellets rovdyr og rovfugl beskatter rypene hardere. Mitt inntrykk er at det er mer rovfugl på fjellet enn tidligere, sier Heien som understreker at også mange og effektive jegere er skyld i bestandsnedgangen.

— Det har vært forsøk med full stopp i rypejakten, blant annet her i Hallingdal. Det var svært effektivt. Bestanden tok seg opp, sier han.

Totalfredning er «teoretisk mulig»

I Miljødirektoratet diskuteres ulike løsninger for at både rypebestanden og rypejakten skal overleve. Når rype nå blir rødlistet, blir det en noe uvanlig situasjon. Blant de 55 øvrige dyre- og fugleartene det er tillatt å jakte på her til lands, er ingen på rødlisten over arter man frykter kan forsvinne fra norsk natur.

For et par år siden ble en spesiell type måke rødlistet, og den gikk straks ut av listen over arter man kan jakte på.

— Rype er vår mest populær viltart, som svært mange er engasjert i. Det direktoratet blant annet kan gjøre, er å endre jakttiden og tidspunkt for jaktstart, sier prosjektleder Ingebrigt Stensaas. Han mener landets grunneiere gjør en god jobb med lokal forvaltning, og at jegerne deltar i tiltak som begrenser fangsten.

— Jakttider reguleres hvert femte år. Blant det vi vurderer, er kortere rypejakt, samt en senere startdato, sier han.

- Kan rype bli totalfredet?

— Det er teoretisk mulig, ja. Men det vil sitte langt inne. En god løsning er en regulering der alle parter er med, sier Stensaas.

afp000843550.jpg Foto: Tor G. Stenersen

Jeger og fiskerforbundet: BekymringsfulltInformasjonssjef Espen Farstad i Norges jeger og fiskerforbund mener rødlistingen er en bekymringsmelding til våre myndigheter.

— Det er absolutt grunn til bekymring. Kanskje mer enn noen er vi jegere opptatt av at rypa, selve folkeviltet, har det bra og at den får avkom, sier Farstad.

Han påpeker at det har skjedd en stor holdningsendring blant jegerne de siste årene. Mens man tidligere skjøt store mengder rype og fylte hytteveggen for skrytebilde, er uttaket nå mer nøkternt. Mange steder er det «bag limit», med begrensning av dags- eller ukefangst.

— Jegerne har i stor grad gjort sitt for å bevare rypa. Mye er nå mye opp til grunneierne. De må ta grep, gjerne over store regioner, og få til en forvaltning som bevarer en god rypebestand, sier Farstad.

Samtidig mener JFF-talsmannen det er viktig å holde antall rødrev i sjakk.

— Vi vil reagere svært negativt på en totalfredning. Om klimaendringene er en sentral årsak, vil det å stanse all jakt hjelpe lite, mener han.

  • Les også:
    Rype rødlistes:
Les også

Dårlig nytt for rypejegerne

Noen er i ferd med å hoppe ut av listen:

Les også

Rekordår for fjellreven

Og noen blir stoppet av rødlisten:

Les også

Bille og blomst stopper bolig- prosjekt i ti-millioner-klassen

Les mer om

  1. Jakt
  2. Miljøvern