Norge

Vil lære folk å fylle og fyre riktig

Folk må lære å fylle, fyre og fly riktig, sier Lavutslippsutvalgets Jørgen Randers. Startskuddet er gått for "Klimaløftet", den største miljøkampanje i Norge noensinne.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy ble møtt av ungdommer fra ChangeMaker da hun skulle lansere miljøkampanjen "Klimaløftet" på Teknisk Museum i Oslo i går. Foto: MORTEN HOLM / SCANPIX

  • Forf>
  • <forf>halvor Hegtun <

— I gamle dager, da man skulle hjelpe folk med å spare energi, var det de tre sentrale b'er som ble nevnt; bilen, boligen og biffen. Det var derde store energimengdene gikk med.- Til biffen også?- Ja, biff og annet rødt kjøtt krever mye kraftfôr og vanning. Men skal vi tilpasse oppfordringen til dagens situasjon, er vi nødt til å nevne flyene. En vanlig familie slipper ut like mye CO2 på sin årlige tur til Thailand som det bilen deres slipper ut i løpet av et helt år, sier BI-professor Jørgen Randers. "Å fylle riktig" betyr for Randers å velge miljøvennlig drivstoff til bilen. Men "å fly riktig" betyr ikke uten videre at vi skal fly mindre.- Nei, det har jeg egentlig ikke så stor tro på at vi kommer til å gjøre. Men vi må kjøpe klimakvoter. Vi må finne oss i å betale for utslippsreduksjoner som er like store eller større enn de utslippene som våre egne flyreiser medfører, sier Randers. I fjor ledet han Lavutslippsutvalget, som ga råd om hvordan Norge skal klare å redusere sine utslipp av klimagasser med mellom 50 og 80 prosent innen 2005.

Konkrete råd.

Kampanjen "Klimaløftet", som retter seg mot husholdninger, bedrifter, kommuner og offentlige etater, ble sparket i gang på Teknisk Museum av miljøvernminister Helen Bjørnøy i går. Senere på dagen var de tre regjeringspartienes finans- og samferdselspolitikere samlet til seminar i Stortingets kinosal. Et svært stort spørsmål skulle besvares i løpet av to korte timer: Hvordan i all verden skal man på kort tid makte å gå fra utslippsvekst til drastiske utslippsreduksjoner av klimagasser i transportsektoren?Professor Randers ga politikerne fire konkrete råd:

Få inn flere lavutslipps- og nullutslippsbiler. Vri avgiftene slik at de miljøvennlige bilene blir mer fristende å kjøpe.

Få inn biodrivstoff, gjerne ved lovpålagt innblanding i annet drivstoff.

Let etter alle små og store virkemidler som gjør kollektivtransporten billigere og mer attraktiv for folk.

Gi statlig støtte til de gassdrevne fergene på Vestlandet, og til norsk teknologi for gassdrevne skip på sokkelen og i utenriksfart. I den store sammenheng mener Randers det er både mulig, riktig og "rørende billig" å oppfylle Norges forpliktelser etter Kyoto-protokollen. Men det er en stor politisk utfordring, fordi pressgrupper står klar til å kjempe mot de fleste av de nødvendige tiltakene.

Avgiftssuksess.

Veitrafikken tegner seg for 70 prosent av de samlede CO2-utslippene i tran-sportsektoren. Men SVs finanspolitiker Heikki Holmås mener at Regjeringens omlegging av engangsavgiftene for privatbiler har ført til imponerende resultater allerede. Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nykjøpte norske biler blir i år 10 prosent lavere enn i fjor, fastslo Holmås, med henvisning til salget av bilmodeller i årets to første måneder. - I fjor høst moret jeg meg over å peke ut hvilke biler som ville bli dyrere, og hvilke som ville bli billigere, neste år. De fortjente å få vite at en Range Rover er et monster av en bensinsluker, som ville bli 100 000 dyrere i innkjøp, sa Holmås.