Samer vant over vindkraftutbyggere i Høyesterett

Utbyggingen av vindkraft var ulovlig. Nå må Fosen vind ut med millioner i erstatning til lokale reindriftssamer.

Disse tre har stått sentralt i saken reindriftssamer har reist mot Fosen Vind. Fra v. Leif Arne Jåma, John Kristian Jåma og Tom Mathias Jåma.

(Adresseavisen): Høyesterett har avgjort saken mellom reindriftssamer og utbyggingsselskapet Fosen vind i Trøndelag:

Utbyggingen av vindkraftverkene i reinbeitedistriktene på Fosen, er brudd på FN- konvensjonens bestemmelse om sivile og politiske rettigheter. Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp ulovlig.

Les hele saken med abonnement