Kongsberg-siktede ble undersøkt i 2020

Espen Andersen Bråthen, som er siktet etter drapene på Kongsberg, ble underlagt en prejudisiell rettspsykiatrisk undersøkelse i begynnelsen av 2020. Innholdet og resultatet av denne har politiet ikke anledning til å gå ut med.

Ifølge politiet ble Bråthen vurdert av rettspsykiatere i forbindelse med en «en mindre alvorlig straffesak», som senere ble henlagt. Nå skal han vurderes på nytt, og utfallet av undersøkelsen vil få stor betydning for skyldsspørsmålet og en eventuell straffeutmåling.

Søndag deltok kronprinsparet i minnegudstjenesten i en fullsatt Kongsberg kirke. Også landets nye justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) var til stede.

Politiet sier de begynner å få oversikt over hva Bråthen foretok seg i dagene før Kongsberg-angrepet, og hvor han fikk tak i buen som ble brukt. På grunn av helsetilstanden til Bråthen er det foreløpig ikke planlagt noen nye avhør av Bråthen.