509 koronainnlagte på sykehus – ny rekord

Mandag var 509 koronasmittede pasienter innlagt på norske sykehus, 67 flere enn fredag. Flere får intensivbehandling, og antallet på respirator øker betydelig.

En koronainnlagt pasient får behandling på Rikshospitalet i november 2020. Arkivbilde.

Av de 509 innlagte er 68 innlagt på intensivavdeling, og 29 personer får respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratet.

276 personer er innlagt i Helse sørøst, 118 i Helse vest, 79 i Helse Midt-Norge og 36 i Helse nord.

– Godt rustet

Tallene kommer ikke overraskende på assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Vi har sett stigende smittetall i hele landet i begynnelsen av februar og vet at det erfaringsmessig tar en til to uker fra smitten stiger til innleggelsestallene stiger, sier Nakstad til NTB.

Sykehusene er godt rustet til å behandle pasienter både med og uten koronainfeksjon.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror det kan komme nye rekorder i antall innlagte med koronasmitte de neste ukene.

– Hoveddelen av de innlagte nå er langt mindre syke enn tidligere i pandemien og trenger ikke like lang sykehusbehandling. Derfor belaster ikke dette helsetjenesten like mye som hvis vi hadde hatt 500 innlagte med deltavarianten, sier Nakstad.

Han tror likevel det vil bli en utfordrende uke for flere sykehus, med et sykefravær på mellom 10 og 30 prosent på enkelte avdelinger.

Nye rekorder

Detaljene om de innlagte fra den siste uken er ikke klare ennå, men ifølge Nakstad er det antagelig mange av de innlagte som har en annen primærdiagnose enn koronainfeksjon.

– Frem til forrige uke ble omtrent halvparten innlagt på grunn av korona, og halvparten hadde en annen primærdiagnose. Utfordringen for sykehusene er at samtlige må isoleres, og at behandlingsløpet kan bli komplisert av koronasykdommen. Men dette håndteres godt på sengepostene.

Han tror det kan komme nye rekorder i antall innlagte i ukene fremover.

– Vi kan vente fortsatt høye smittetall i hele landet, men en gradvis avtagende trend på Østlandet, både i smitte og innleggelser. Vi kan få høyere innleggelsestall de neste ukene, men sannsynligvis vil det være regionale forskjeller, sier Nakstad.