Hjertepasienter får livsviktig medisin: – Veldig gledelig.

Etter en nesten to år lang prosess – og tre tidligere avslag – ble en livsforlengende hjertemedisin godkjent mandag. Det resulterte i gledesutbrudd både blant pasienter og lege.

Øystein Krabberød, advokat i Kristiansand, fikk medhold hos Statsforvalteren da sykehuset ikke ville gi ham livsforlengende hjertemedisin. Nå skal andre med tilsvarende hjertesykdom også få medisinen.

– Jeg synes det er veldig gledelig at Beslutningsforum har snudd. Nå kan alle de som har nytte av medisinen, få den.

Det sier Øystein Krabberød (70) fra Kristiansand. Sørlandet sykehus avslo å gi ham medisinen Vyndaqel i fjor, men han fikk den likevel etter at Statsforvalteren i Agder ga ham medhold.

Men saken hans gikk til Helsetilsynet som mente Statsforvalteren hadde anvendt loven feil. Avgjørelsen fikk dermed ingen betydning for andre enn Krabberød.

Helsemyndighetene har ment at den har vært for dyr, til tross for at en rekke andre land har godkjent den. De dyreste dosene har kostet opp mot 200.000 kroner i måneden.

Men etter det Aftenposten har grunn til å tro, ligger den endelige prisen nå betydelig under dette.

Tror mange vil feire med kake i dag

Det er Beslutningsforum for nye metoder som godkjenner behandling og medisiner i Norge. Forumet har tre ganger tidligere sagt nei til medisinen Vyndaqel, med virkestoffet tafamidis.

Medisinen er produsert av legemiddelgiganten Pfizer og har vist seg livsforlengende for pasienter som har hjerteamyloidose. Dette er en sykdom som fører til at volumet i hjertekamrene reduseres, og som igjen gjør at hjertet får problemer med å pumpe ut blod.

– For pasientene med hjerteamyloidose er Vyndaqel eneste tilgjengelige behandling, og vedtaket vil forlenge mange liv. I dag er det mange LHL-medlemmer og deres familier som kommer til å feire med kake, sier Frode Jahren.

Han er generalsekretær i Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL).

Generalsekretær Frode Jahren i LHL tror vedtaket vil forlenge mange liv.

Har satt opp kriterier for hvem som får den

Beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne bekrefter til Dagens Medisin at Vyndaqel nå innføres og berømmer samtidig samarbeidet med det kardiologiske fagmiljøet.

Men det er ikke gitt at alle med hjerteamyloidose vil få den. Hvor langt sykdommen er kommet og forventet levealder, vil ha stor betydning for avgjørelsen.

– Vi har satt opp kriterier for hvilke pasienter som skal ha tafamidis, sier hun.

Den endelige prisen er ikke kjent, men Sissel Lønning Andresen, daglig leder for Pfizer i Norge, er glad for at det er oppnådd enighet.

– Dette er viktig for mange pasienter med denne hjertesykdommen, som nå vil få tilgang til behandling som er helt avgjørende for deres overlevelse og livskvalitet.

Beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne og de andre helsedirektørene har nå godkjent hjertemedisinen Vyndaqel.

Opp mot 100 kan ha nytte av den årlig

Overlege Johnny Vegsundvåg ved Ålesund sykehus er en av hjertespesialistene i landet som har arbeidet mye med denne sykdommen.

Han anslår at opp mot 100 hjertepasienter i Norge kan ha nytte av Vyndaqel-medisinen årlig.

– Det har vært uheldig at det har tatt så lang tid å få på plass denne godkjenningen, mener han.

Aftenposten kjenner til flere pasienter som det siste året har betalt medisinen selv. En av disse er Espen Kolding (65). Han har brukt 600.000 kroner fra egen lomme til å kjøpe den livsforlengende medisinen.

Mener oppmerksomheten har hjulpet

Selv om mange beskriver det som en «gledens dag», kan den også få et etterspill. Saken har ført til at godkjenningssystemet er blitt satt under lupen.

Pfizer-sjefen beskriver Vyndaqel-saken som «et symptom på alvorlige utfordringer i systemet», og LHL-generalsekretær Frode Jahren sier det har vært en seig kamp å få denne behandlingen godkjent.

– Jeg er helt sikker på at den offentlige debatten de siste månedene, og at pasientene har stått frem med sine historier, har vært medvirkende til dagens beslutning. sier Jahren.

Listhaug: – Hjerteskjærende og uforståelig

Frp-leder Sylvi Listhaug har flere ganger tatt opp saken. Hun mener det er hjerteskjærende at Norge ikke hadde godkjent medisinen tidligere.

– Jeg kan ikke forstå hvordan det har vært mulig å forsvare at helsetjenestene har vurdert dagens behandling til disse pasientene som forsvarlig frem til nå.

Et utvalg, som i november i fjor la frem sin rapport, foreslo imidlertid bare kosmetiske endringer i det norske godkjenningssystemet.