Her lander havørnen i hagen. – Et typisk tilfelle, sier havørnekspert.

Overraskelsen var stor da en diger havørn landet utenfor huset til Fred Jørgensen og Randi Wahl Jørgensen på Frøya i Trøndelag.

Kameratene Fred Jørgensen og Morten Martinsen ante fred og ingen fare mens de mekket på en båt i hagen til førstnevnte på Sistranda på Frøya i Trøndelag søndag kveld.

Overraskelsen var stor da en enorm havørn kom styrtende ned fra himmelen og landet fire meter fra dem. Fuglen skal ha hatt et vingespenn på nærmere to og en halv meter.

– Det første vi hørte var at måkene skrek voldsomt, og katten ble helt vill, beskriver Randi Wahl Jørgensen til Aftenposten.

En havørn landet på gårdsplassen til ekteparet i Trøndelag.

Slet med å lette

Etter å ha landet i boligfeltet, slet ørnen med å komme seg på vingene igjen.

– Det så ut til at den hadde problemer med å lette. Den kom seg opp på hekken, men ramlet ned og ble liggende i gresset en stund. Så flakset den opp på en bod i nærheten, men falt ned derfra også, sier Jørgensen.

Ekteparet Jørgensen fikk uvanlig besøk i hekken søndag kveld.

Ekteparet Jørgensen kontaktet veterinærvakt og nødetater. Det lokale brannvesenet var raskt på stedet.

– De ga oss beskjed om å ikke røre den. Både på grunn av eventuell smittefare, og for å la fuglen hente seg inn igjen, fortsetter hun.

Havørnen hadde problemer med å lette og fly vekk fra boligfeltet.

Etter å ha tilbrakt om lag én time i hekken til Jørgensen, skal en nabo ha observert at havørnen omsider klarte å lette og fly sørover mot havet.

Ørnen på vei mot uteboden den senere ramlet ned fra.

– Et klassisk tilfelle

Alv Ottar Folkestad er ørneekspert hos Bird Life Norge, tidligere Norsk Ornitologisk Forening. Han beskriver Jørgensens opplevelse som et klassisk tilfelle av en havørnunge med startvansker.

– Det er nettopp på denne tiden av året at havørnungene skal forlate redet. Da er det ganske typisk at slike ting kan skje, sier Folkestad.

Ornitologen forklarer at havørnungene trenger mye tid på å lære seg å beherske det storslagne vingespennet.

– Det Jørgensen beskriver er et typisk tilfelle av en ungfugl som ikke har full kontroll ennå. Ungenes adferd den første tiden går først og fremst ut på trening. Dersom vindretningen var ugunstig, kan den ha blitt tatt med inn i bebygde strøk, forklarer han.

Havørnekspert Alv Ottar Folkestad forklarer at havørnungene trenger mye tid for å lære seg å beherske de enorme vingene.

Havørnen sokner til kystlandskapet i Norge, der de har sitt viktigste habitat. Den kan allikevel finnes i vassdrag og ferskvannsområder.

– Trøndelagskysten, spesielt de tre øyene Frøya, Hitra og Smøla, er et optimalt landskap for havørn. Jeg vil tro at Frøya kommune er den kommunen på landsbasis som har flest hekkende par med havørn, sier havørneksperten.

Regnet gir flyvevansker

Folkestad forklarer at havørnungene bruker mye til å seile på luftstrømmene for å speide etter åtseldyr. Disse er en viktig del av ungfuglenes diett.

– Havørnen er en enorm seilflyver. De ligger på luftstrømmen som en paraglider. Det er faktisk også slik av havørnungene ofte er større enn voksenfuglene når de er flyvedyktige.

Forholdet mellom de enorme vingene og en forholdsvis liten kropp kan gjøre havørnen mindre smidig enn for eksempel slektningen kongeørn. Om det regner blir vanskelighetene enda større.

– Når det regner, trekker fuktigheten inn i fjærene og gjør fuglen tyngre, og mindre smidig. Dette er et klassisk nybegynnerproblem havørnungene har, sier han.

Havørnen er ikke lenger utrydningstruet i Norge. Dette individet tok en pust i bakken på gårdsplassen på Sistranda.

Ikke lenger utrydningstruet

Før den ble fredet i 1968 var havørnen utryddet i Sør-Norge. Bestanden var også sterkt redusert i landet for øvrig. I løpet av de siste femti årene har bestanden imidlertid hentet seg kraftig inn i igjen. Havørnen er ikke lenger regnet som en utrydningstruet art i Norge.

–Tvert imot nærmer vi oss grensen for hvor mange vi har plass til i landet. Pr. nå er havørnbestanden tilbake på et tilsvarende nivå som den var på for 100 til 200 år siden, sier Folkestad.

Bird Life Norge estimerer at det finnes om lag 4.000 voksne havørnpar i Norge, altså ca. 8.000 voksne individer.

– I tillegg vil jeg anslå at det er ca. 5–6.000 ungfugler som ikke har eget revir ennå. Ergo finnes det om lag 12.000 til 15.000 havørner i Norge, forklarer eksperten.

– La dem være i fred

Folkestad har en klar oppfordring til folk som får ubudne ørnegjester i hekken:

– La disse fuglene være i fred. De trenger tid til å lære seg å fly skikkelig. Hvis folk kommer for tett innpå, med eller uten kamera, stokker det seg for dem.

– Det er spennende for oss å møte slike skapninger, men ha respekt for dem. Vær glad for å oppleve dem, men hold god avstand, oppfordrer eksperten.