Norge

Obioras etterlatte får 500.000 kroner i erstatning

Sønnene til avdøde Eugene Eijke Obiora (48) har inngått forlik med staten, og får erstatning.

  • Pål E. Solberg
  • Christer S. Johnsen
Eugene Ejike Obiora.

Det opplyser Elvis Nwosu, talsmann for Obioras etterlatte. Justisdepartementet opplyser til adressa.no at summen er totalt 500.000 kroner. – Vi har fått en erstatning vi er glade for, og som vi anser som en liten oppreisning for tapet av Obiora, sier Nwosu.

Han opplyser at forhandlingen med staten ikke var lett.

– Dette var vanskelig for begge parter, men vi er glade for at man har strukket seg til denne erstatningen.

Obioras etterlattes advokat Frode Sulland møtte regjeringsadvokaten til et rettsmeklingsmøte i Oslo tingrett i dag. Møtet startet klokken 09.45. Møtet endte med at partene inngikk forlik.

Storberget grep inn

I mars i fjor avviste Politidirektoratet (POD) å inngå forlik om erstatning, og konstaterte at vilkårene for erstatning ikke forelå. Dette førte til at Sør-Trøndelag politidistrikt og staten ved Justisdepartementet ble saksøkt av de to etterlatte sønnene.

Det er Justisdepartementet og POD som i fellesskap har håndteret søksmålet, og departementet sa seg villig til å gå i dialog med motparten i rettsmeglingsmøtet, opplyste advokat Kine Elisabeth Steinsvik hos Regjeringsadvokaten. Det er hun som representerer staten i saken.

– Justisdepartementet har vurdert saken på fritt grunnlag, og kommet til at man er villig til å forsøke å komme til en minnelig løsning, sier Steinsvik.

Ifølge Dagsavisen ble det på justisminister Knut Storbergets instruks sendt brev fra høyeste hold i Justisdepartementet der regjeringsadvokaten ble bedt om å inngå forlik med Obioras etterlatte.

Erstatningskrav

Hvis rettsmeglingen mellom partene ikke hadde ført frem hadde de gått til sivilsak i Oslo tingrett som skulle startet 18. mai. Både politifolkene involvert i pågripelsen samt vitner til hendelsen, vil da trolig måttet vitne.

Eugene Ejike Obiora døde i forbindelse med en politipågripelse ved Østbyen servicekontor i Trondheim 7. september 2006. Hovedpunktene som danner grunnlaget for erstatningskravet mot politidistriktet og staten, er grov uaktsomhet i pågripelsesøyeblikket og mangelfull kompetanse i opplæringen av pågripelsesteknikker.

Obioras to sønner, som bor i henholdsvis Oslo og Nigeria, har i sin stevning reist krav om erstatning for forsørgertap og en generell oppreisning. Sulland har tidligere, overfor Adresseavisen, opplyst at de lar beløpet være opp til rettens skjønn å vurdere.

Saken skal også opp i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men saken fortsatt ikke berammet.

Les også

  1. - Norge brøt menneskerettighetene