Dyrt å jakte rovdyr fra helikopter

Statens Naturoppsyn drepte 77 jerver og ti andre rovdyr i fjor. Det kostet mer enn 78.000 kroner per dyr. Mange dyr skytes fra helikopter, og det er ikke billig.

Statens naturoppsyn (SNO) skriver i sin årsrapport at det har felt henholdsvis 49 og 77 jerver på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) de to siste årene. I fjor ble det også tatt ut åtte bjørner, én ulv og én gaupe.

I 2011 kostet skadefellingene snaut fire millioner kroner, mens prisen på det langt større antallet i fjor var like i underkant av sju millioner kroner, skriver VG.

Les hele saken med abonnement