Hadde så god kapasitet at de kunne reddet enda flere

  1. juli-kommisjonen roser helsevesenet og frivillige.

Helsevesenet får ros for arbeidet de utførte 22. juli. I følge kommisjonen hadde de høy kapasitet, mange frivillige helsearbeidere stilte opp, de valgte å krisemaksimere på et tidlig tidspunkt, og de utviste stor gjennomføringsevne.

Samtidig er kommisjonen kritisk til at det tok lang tid før helsepersonell fikk komme ned til de skadede ungdommene ved Utvika Camping.

Ullevåls traumeteam reddet nesten alle

Kommisjonen mener Ullevåls traumeteam, som tok seg av de hardest skadede, gjorde en formidabel innsats.

Av 31 hardt skadede pasienter overlevde 30. Ut fra internasjonal klassifisering skulle man vente at et godt traumesenter ville oppnå en overlevelse på 26-27 pasienter med slikt skadeomfang, skriver kommisjonen i sin rapport.

I løpet av første kveld og natt ble det utført 16 operasjoner på Ullevål. Mange pasienter ble operert gjentatte ganger i løpet av de nærmeste dagene; én så mye som ti ganger.

Kommisjonen understreker også at Ullevåls kapasitet aldri ble utfordret. 15 traumeteam sto klar på Vestre Viken og Ahus, og mange av dem ble ikke tatt i bruk.

De konkluderer med at helsetjenesten hadde kapasitet til å redde mange flere enn de gjorde den 22. juli, på tross av at det var sommerferie.

Også Ringerike sykehus, Oslos legevakt og Sundvollen hotell får ros for sin innsats på terrordagen.

Les også

Les hele rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Misforståelser og dårlig kommunikasjon

Kommisjonen er derimot kritisk til at det tok så lang tid før helsepersonell ved Utøya tok seg ned til Utvika camping, som hardt skadede ungdommer ble fraktet til.

Først 19.03, altså 24 minutter etter at gjerningsmannen ble pågrepet, fikk AMK endelig klarering for at helsepersonell kunne innta området.

«Det er et paradoks at AMK betraktet området ved Utvika Camping som utrygt for innsatspersonell, mens de frivillige trosset farene og reddet ungdommene. De frivillige viste ved det stor omsorg og heltemot», skriver kommisjonen i sin rapport.

Kommisjonen sier videre at de ikke har kommet til bunns i hvorfor det tok så lang tid før AMK kunne anse området som klarert. De mener det skyldtes misforståelser mellom politi på operasjonssentralen, politi i Nordre Buskerud-politidistrikt og AMK.

Kommisjonen tror dette kunne vært unngått dersom det var et bedre felles kommunikasjonssystem for alle nødetater.

På tross av at området ikke ble klarert for helsepersonell før etter klokken 19, var det flere fra ambulanseteamene som tok seg ned til bryggen, noen også over på Utøya i de frivilliges båter.

Må vurdere «klarering»

Kommisjonen ber helsevesenet vurdere sin instruks for klarering av områder. De peker på at det under et terrorangrep alltid vil ta lang tid for politi å foreta en endelig klarering av området. For de fleste hardt skadede vil medisinsk behandling være avgjørende innen én time.

Kommisjonen sier de ikke har sett på helsevesenets langsiktige oppfølging av de berørte. De mener imidlertid den oppfølgingen som kommunene og helsevesenet sentralt har gitt til de berørte i etterkant, har vært god. Ifølge undersøkelser de har gjennomført blant de berørte, er de aller fleste godt fornøyd med oppfølgingen de har fått.