Færre straffesaker etter at Norge stengte ned

Antall registrerte straffesaker falt kraftig etter at Norge stengte ned i midten av mars. Fallet har vært på 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Norge stengte ned 12. mars som følge av koronakrisen. I de fem neste ukene sank antallet registrerte straffesaker betraktelig.

Straffesaker som omhandler seksuallovbrudd, har gått mest ned, med 44,2 prosent, viser tall fra Politidirektoratet.

Voldssaker gikk ned med nær 34 prosent, mens narkotikasaker falt med 33 prosent.

– Jeg må understreke at politiets operative evne til å håndtere kriminalitet er god. Politiet gjør jobben sin, også i koronakrisen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Politiets publikumsmottak ble midlertidig stengt etter at koronapandemien inntraff, og politiet understreker at dette kan ha hatt en innvirkning på nedgangen. De peker også på at antall straffesaker kan komme til å øke igjen nå når publikumsmottakene gradvis gjenåpnes.

Mørketall i de tusen hjem

Barnehager og småskolen har vært stengt siden midten av mars. Mange barn har dermed de siste ukene hatt færre voksne utenfor familien som de kan henvende seg til. Politiet er bekymret for at det kan være store mørketall.

Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år har falt med hele 56,7 prosent.

– Jeg er svært bekymret for at anmeldte straffesaker som omhandler seksuallovbrudd går ned. Det er viktig at politiet følger opp dette, men også at vi alle følger med og kanskje tar en telefon til de vi kjenner som ikke har det så bra, sier Mæland til NTB.

– Når mer aktivitet nå skjer innenfor husets fire vegger er det viktigere enn noensinne at vi viser at vi bryr oss, sier hun.

Regjeringen har tatt initiativ til å nedsette en tverretatlig koordineringsgruppe som skal sikre oppfølging til utsatte barn under koronakrisen.

Mindre fyllebråk

Antallet straffesaker knyttet til ordensforstyrrelser har gått ned med hele 51,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette har trolig sammenheng med at store deler av utelivsbransjen holder stengt, og som følge av dette oppholder langt færre berusede personer seg i det offentlige rom. Dette igjen fører til færre ordensforstyrrelser, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Koronakrisen har medført at mange barer og restauranter har måttet stenge. Oslo kommune forbød alkoholservering 22. mars.

Geografiske forskjeller

Nedgangen har vært størst i Møre og Romsdal politidistrikt, der antall anmeldelser falt med hele 42 prosent. I politidistriktene Troms og Finnmark falt antall anmeldelser med henholdsvis 33,4 og 33,1 prosent.

I hovedstaden falt antallet med 27,3 prosent. Samtlige politidistrikter hadde en nedgang, med unntak av Vest politidistrikt, der antallet steg med 28,5 prosent.