Krever 145 millioner for det de mener var amatørmessig spionverving. Støre skal i vitneboksen.

Denne uken skal Oslo tingrett behandle Ølen Betongs søksmål mot staten. Saken gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST.

Neste uke skal Oslo tingrett behandle søksmålet Ølen Betong har anlagt mot staten. Saken gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten. Her Atle Berge, som er sentral i saken og står bak etableringen av Ølen Betong i Murmansk.
  • NTB

Firmaet mener norsk etterretning gjennomførte amatørmessige forsøk på å rekruttere informanter i selskapet som fra 2007 til 2008 satset flere hundre millioner kroner på etablering i Murmansk-området i Russland.

Ifølge saksøker forsøkte E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjentatte ganger å verve nøkkelansatte i selskapet på en uprofesjonell og lite diskret måte. Dette ble fanget opp av russisk etterretning. De ble avhørt under tøffe forhold og utestengt fra landet i ti år.

For dette krever de opp mot 145 millioner kroner i tapt fortjeneste og andre kostnader. I tillegg kommer et oppreisningskrav for Atle Berge og Kurt Stø, som er de to nøkkelansatte saken gjelder.

Les også

Frode Berg får 4,3 millioner i erstatning fra staten

Motparten ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket.

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen som starter mandag 3. februar.

Støre og Berg

Mens saksøkers advokat har innkalt et titall vitner, skal tre innta vitneboksen for staten. Blant dem som skal vitne for åpne dører, er Ap-leder Jonas Gahr Støre, spiondømte Frode Berg, tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager og ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune.

Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre skal vitne under rettssaken.

Ap-lederen går ut fra at han er innkalt som vitne fordi han var utenriksminister og ledet regjeringens nordområdesatsing da Ølen Betong etablerte seg i Murmansk.

– Ølen Betong var lenge ett av få eksempler på selskaper fra Norge som satset langsiktig i Nordvest-Russland, sa han nylig til Dagens Næringsliv.

Motparten vil føre tre ansatte i PST som vitner. Først ut er Hanne Blomberg, seksjonsleder for statlige aktører i PST. Hun vil forklare seg for åpne dører om sikkerhetssituasjonen i nord og PSTs virksomhet der.

Deretter lukkes dørene når to av hennes kolleger skal vitne, seniorrådgiver Atle Tangen og politioverbetjent Fred Inge Eilertsen.

Bestrider sammenheng

Regjeringsadvokaten anfører at staten hverken kan bekrefte eller avkrefte om E-tjenesten i 2012/2013 oppsøkte Atle Berge ved to anledninger. Saksøker anfører på sin side at Forsvarsdepartementet har bekreftet at møtene fant sted.

Selv om retten skulle legge til grunn at saksøkernes fremstilling er riktig, dreier det seg ikke om erstatningsbetingende handlinger, skriver regjeringsadvokaten i sitt sluttinnlegg.

Når det gjelder Kurt Stø, er det vist til syv episoder i perioden høsten 2014 til sommeren 2016. Da skal en tjenestemann fra PST i Kirkenes ha kontaktet ham.

Staten bestrider ikke at det i deler av denne perioden har vært kontakt mellom dem, men er uenig i saksøkernes beskrivelse av kontakten.

Samtalene har hovedsakelig vært sikkerhetssamtaler, som er en del av PSTs ordinære forebyggende arbeid, heter det.

Kontaktet naboen

Ifølge saksøker skal Eilertsen ha forsøkt å kontakte Stø hjemme i hans leilighet i Kirkenes. Han var imidlertid ikke hjemme, og politimannen tok derfor kontakt med en nabo og ba ham videreformidle at han måtte ta kontakt.

Sommeren 2015 innbrakte russisk etterretning Stø til et 13–14 timers langt avhør om kontakten med norsk etterretning. De hadde detaljert informasjon om kontakten. I mai året etter ble han stoppet på grensen og fikk beskjed om at han var utestengt fra Russland i ti år, fremgår det av saksøkers sluttinnlegg.

Samme måned ble også Atle Berge hentet inn til et lignende avhør. I juli 2016 ble også han stoppet ved grensen og gitt beskjed om at han var utestengt fra Russland i ti år.